Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونيست ايران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی پيشرفته
 
 
حقيقت شماره 69 منتشر شد


 
آتش شماره 36 منتشر شد
 تازه ها   يكشنبه ۴ آبان ۱۳۹۳ برابر با ۲۶ اکتبر ۲۰۱۴
 حتا خبرش صورت را می سوزاند!  
اسید پاشی قطع نشه ایران قیامت میشه ! اسید پاشی جنایت، قانون گذاری حمایت!
 زنان کوبانی در صف مقدم میدان نبرد علیه تجاوز و برده گی جنسی  
سازمان زنان 8 مارس(ایرانی افعانستانی)
 دانشگاه سیاست گریزی و ناگریزی سیاست  
جنبش دانشجويی کجاست؟ چه اتفاقی افتاده که روح نوگرا و دگرانديش دانشگاه چنين به بند کشيده شده است؟
 حملات جنایت بار داعش علیه کوبانی و بیم ها و امیدهای جنگ روژئاوا  
حملات جنایت کارانه ی اسلام گرایان داعش به شهر کوبانی در کردستان سوریه (روژئاوا یا کردستان غربی)، مردم این شهر را در خطر کشتاری بزرگ قرار داده است. این حملات، روز پنجشنبه 27 شهریور برابر با 18 سپتامبر شدت گرفتند و اسلام گرایان داعش موفق به تصرف چندین روستای این شهر شدند. در نتیجه ی تهاجم اخیر داعش، هزاران تن از اهالی روستاهای کوبانی به مرز ترکیه سرازیر شده اند
مشت سنگین اعتصاب معدن سنگ 
پنجاه و پنج روز اعتصاب؛ ایستادگی 5000 کارگر؛ مشارکت هزاران زن و کودک؛ همبستگی و حمایت یک شهر؛ این بیلان اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق ـ یکی از طولانی‌ترین اعتصابات در تاریخ جنبش کارگری ایران ـ است.
 «ژنولوژی»: زن اثیری و الهه‌ی مادر در جهان اوجالان  
این نوشتار فصلی از کتابی است که در نقد خط سیاسی - ایدئولوژیک حزب کارگران کردستان (پ ک ک PKK) و حزب حیات آزاد کردستان (پژاک PJAK) و به‌طور مشخص افکار و عقاید اوجالان نوشته شده است و در دست انتشار می‌باشد. این کتاب حاصل کار جمعی و مشترک رفقای حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست) است. با توجه به وقایع سیاسی روز و اهمیتی که این وقایع برای جنبش کردستان و مردم منطقه خاورمیانه دارد، یک‌ فصل از این کتاب که به‌طور مشخص به مسئله زنان در اندیشه اوجالان اختصاص داشته به‌صورت جداگانه انتشار می‌یابد. لازم به ذکر است که تمرکز این متن بر روی مبانی تئوریک اندیشه و نگاه اوجالان به مسئله زنان است و این متن پیش از رویدادهای اخیر کردستان سوریه (روژئاوا) نگارش یافته است.
 سال بيست و ششم:نه بخشش! نه فراموشی!  
از نشريه‌ی آتش شماره‌ی 34
فرگوسن: شهری با چند خيابان، در مقابل دستگاه نظامی اوباما 
«پاک کردن خيابان» از وجودِ جوانان سياه، از طريق اعدام خيابانی يا پرتاب کردن آنان در سياه چال هايی به نام زندان، راهنمای پليس آمريکا در «استقرار امنيتِ داخلی» است.
 درس‌هايی از جنبش زنان فلسطين!  
فعالين، لابی گران و بمب‌گذاران انتحاری
 ما در کنار خواهران فلسطينی مان ايستاده‌ايم!  
از ترس «مسلمان‌ستیز» و «یهودی‌ستیز» نامیده شدن در مقابل زن‌ستیزی سکوت نخواهیم کرد!
 اطلاعيه‌ ی نشست احزاب، سازمان‌ها و نهادهای چپ و کمونيست پيرامون تحولات اخير عراق  
بايد عليه نقش ارتجاعی مذهب در هر شکلش در ميان توده‌های مردم افشاگری کرد و برای جدايی دين از دولت و تضعيف نفوذ مذهب در ميان جامعه به مبارزه برخاست.
 اسراييل: سگ هار امپرياليسم در خاورميانه  
صهيونيسم: ابزار اعمال سياست‌هاي نژاد‌پرستانه‌ي امپرياليسم
يک بار ديگر کشتار غزه، يک بار ديگر وظيفه  ی انقلاب کمونيستی در خاورميانه 
حمله ی سبعانه ی اسراييل به نوار غزه و سربلند کردن امواج اعتراض جهانی عليه آن، مساله  ی رهايی فلسطين را مجددا در اذهان مردم جهان مطرح کرده است.
 واقعيت انقلاب فرهنگی چين  
اگر زمانی هزاران هزار جوان متشکل در احزاب و سازمان های چپ در سطح جهانی که متأثر از انقلاب فرهنگی چين بودند و نسبت به اين انقلاب حساسيت فوق العاده داشتند...امروزه بسياری از فعالين چپ، با فشار دادن دکمه حذف بر صفحه ذهن خويش سعی ميکنند اين تجربه انقلابی را همچون بسياری از تجارب انقلابی ديگر قرن بيستم پاک کنند.
 آغاز دور ديگری از وحشيگری در خاورميانه!  
دارودسته های ارتجاعی در خاورميانه و آفريقا پرچم اسلام گرايی را از انواع شيعه و سنی و سلفی آن برای دست يافتن به قدرت و شريک شدن با قدرت های دولتی و امپرياليستی در استثمار مردم و غارت ثروت های آنان بلند کرده اند
 تسخير شهر موصل به دست نيروهاي «داعش»  
روز 20 خرداد برابر با 10 ژوئن نيروهاي اسلام گراي موسوم به «دولت اسلامي عراق و شام» شهر موصل را که دومين شهر عراق است اشغال کردند و در شهر کرکوک نيز پيشروي کرده‌اند. اين جريان در سال گذشته نيز دست به اشغال شهر فلوجه زد اما توسط نيروهاي رژيم المالکي از آن‌جا رانده شد. برخي تحليل‌گران غربي معتقدند که نيروهاي اسلام‌گراي «داعش» به ائتلافي با افسران و رهبران و هواداران رژيم سرنگون‌شده‌ي بعث (رژيم صدام حسين) رسيده‌اند و همين امر عمليات موصلِ آنان را موفقيت‌آميزتر از حمله‌ي سال گذشته‌شان به فلوجه کرده است.
 همه فعالیت های ما در مورد انقلاب است  
تسریع کردن در حین انتظار کشیدن ــ نه سر فرود آوردن در برابر ضرورت
بخش دوم
واقعیت کمونیسم چیست؟ آیا می توان بردۀ کار نبود؟ 
بیگانگی انسان با کار قبل از هر چیز برخاسته از کالا بودن نیروی کار در عصر سرمایه‌داری است.
آیا می‌توان نوع دیگری از کار را تصور کرد؟
 اوکراین: گرگ ها افسار گسیخته اند  
سرویس خبری جهانی برای فتح. 24 فوریه 2014.
 اخلاقیاتی که لازم داریم – اخلاقیاتی که لازم نداریم  
مقاله به مقابله با نگرش و اخلاقیات عوامفریبانه ی بورژوایی که بازتاب ستم بر زن در نظام پلید سرمایه داری حاکم بر جهان است برخاسته ...
 کسب قدرت توسط اسلام گرایان در ایران  
سه موضوع مهم مربوط به دیدگاه های تئوریک و خط های مربوط به واقعه ی عروج اسلام گرایی و رابطه ی آن با نظام سرمایه داری-امپریالیستی و قدرت های امپریالیستی
 دولت آنها، دولت ما! پیش به سوی یک انقلاب واقعی!  
«جنبش مردم به كدام سو خواهد رفت و آینده آن چه خواهد بود؟ آیا قدرت دولتی در دست مرتجعین باقی خواهد ماند یا توده های مردم به قدرتی نوین كه برخاسته از اراده خود است، دست خواهند یافت؟ آیا در مقابل دولت جمهوری اسلامی می توان دولت طبقات تحت ستم و استثمار را بنا کرد؟ قدرت نوین مردمی چیست، چرا نوین است و چگونه می توان به آن دست یافت؟»
 فراخوانی برای انقلاب  
پیام سال نو ـ باب آواکیان، صدر حزب کمونیست انقلابی آمریکا
 تاریخ ثابت کرد که نوکر امپریالیسم کیست!  
به مناسبت سی و دومین سالگرد قیام سربداران در آمل
 ماهیت قرارداد هسته ای !  
این قرارداد البته «آغازی جدید» در روابط جمهوری اسلامی و آمریکا میباشد. اما «آغازی جدید» برای ایران و توده های مردم ایران نیست.
 جایگاه قهر انقلابی در انقلاب پرولتری: تفاسیر نادرست از قیام اکتبر در انقلاب روسیه  
مخالفت با ضرورت دست زدن به جنگ انقلابی توسط پرولتاریا برای کسب قدرت سیاسی، در جنبش چپ ایران پایه ای قوی دارد
 سوسیالیسم خیلی بهتر از سرمایه داری است و کمونیسم، دنیائی به مراتب بهتر خواهد بود - بخش اول تا سیزده  
مپریالیست ها و مرتجعین دائما مردم را با این پیام بمباران می کنند که سوسیالیسم شکست خورد و سرمایه داری بهترین جهان ممکن است. نسل جوانان در مورد سوسیالیسم اساسا چیزی جز آنکه سوسیالیسم کابوس است، نشنیده است. این بزرگ ترین تحریف تاریخ است.
 راجع به کمونیسم، استالین و حقایق تاریخی  
ریموند لوتا به کیت جیمیسون پاسخ می دهد
 درس‏های سوریه  
يک ‏بار ديگر توده‏های مردم سربلند کردند، حکام مستبد و فاسد خود را به چالش گرفتند، از جان مايه گذاشتند، اما بازهم به حاشيه رانده شدند و انواع و اقسام نيروهای ارتجاعی و ضد مردمی به نام آنان و به نام انقلاب ميدان‏دار شده و صحنه‏ی سياست را در دست گرفتند.
 کودتای نظامی در مصر: «اراده ی توده ها» یا قربانی شدن مردم در جنگ قدرتِ مرتجعین؟  
در روزهایی که توده های مردم برای سرنگونی رژیم مُرسی در خیابان بودند و شعار "اسقاط نظام" را داده و از ارتش مصر کمک می خواستند یک زحمتکش مصری گفت: «عجبا! این ها حرف از دخالت ارتش برای سرنگونی مُرسی می زنند و یادشان رفته که یک سال پیش همین ارتش زمینه ی به قدرت رسیدن آن را فراهم کرد؟!»
 آیا خدا جهان را آفریده؟ - هاوکین  
فیلم با زیرنویس فارسی
 
 
   نوسازی جنبش کمونيستی
  جهان
  تحليل اقتصادی
  ايران
  زنان
  کارگری
  جوانان-جنبش دانشجويی
  دين
  هنر و ادبيات
  علم
  مسايل کلان
   رخداد ها و مناسبت ها
   مسائل جنبش چپ و کمونيستی در ايران
   سربداران
   جنبش بين المللی کمونيستی
   اطلاعيه ها
   زندان
   مسئله ملی
   گزيده مقالات
   شعله های ماندگار
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در