Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸
‹‹جهانی برای فتح››
مجله ای تئوریک که با الهام از ‹‹جنبش انقلابی انترناسیونالیستی›› Revolutionary Internationalist Movement منتشر می شد: از سال ۱۹۸۴ تا 2006 در ۳۲ شماره. تمام وقایع مهم جهان و کشورهای مختلف از ۵ قاره ی جهان و مسائل جنبش کمونیستی بین المللی در آن مورد تجزیه و تحلیل و چالش قرار می گرفت. این مجله به طور منظم به فارسی نیز منتشر می شد و در نوع خود بی نظیر بود. متاسفانه تمام مقالات درج شده در ۳۲ شماره در نسخه ی الکترونیک موجود نیست و در این جا اهم مقالات را ملاحظه می کنید. برای دست یافتن به نسخه های انگلیسی و برخی نسخه های اسپانیائی این مجله می توانید به آدرس های اینترنتی زیر مراجعه کنید:
http://www.aworldtowin.org/
http://www.aworldtowin.org/back_issues/index.htm  
 جهانی برای فتح 
  جهانی برای فتح شماره ۳۲ سال ۱۳۸۵   جهانی برای فتح شماره ۳۱ سال ۱۳۸۴
  جهانی برای فتح شماره ۳۰ سال ۱۳۸۳   جهانی برای فتح شماره ۲۹ سال ۱۳۸۲
  جهانی برای فتح شماره ۲۸ سال ۱۳۸۱   جهانی برای فتح شماره ۲۶ سال ۱۳۷۹
  جهانی برای فتح شماره ۲۵ سال ۱۳۷۸   جهانی برای فتح شماره ۲۴ سال ۱۳۷۷
  جهانی برای فتح شماره ۲۳ سال ۱۳۷۷   جهانی برای فتح شماره ۲۲ سال ۱۳۷۶
  جهانی برای فتح شماره ۲۱ سال ۱۳۷۴   جهانی برای فتح شماره ۲۰ سال ۱۳۷۳
  جهانی برای فتح شماره ۱۹ سال ۱۳۷۲   جهانی برای فتح شماره ۱۸ سال ۱۳۷۱
  جهانی برای فتح شماره ۱۷ سال ۱۳۷۱   جهانی برای فتح شماره ۱۶ سال ۱۳۷۰
  جهانی برای فتح شماره ۱۵ سال ۱۳۶۹   جهانی برای فتح شماره ۱۴ سال ۱۳۶۹
  جهانی برای فتح شماره ۱۳ سال ۱۳۶۸   جهانی برای فتح شماره ۱۲ سال ۱۳۶۸
  جهانی برای فتح شماره ۱۱ سال ۱۳۶۷   جهانی برای فتح شماره ۱۰ سال ۱۳۶۷
  جهانی برای فتح شماره ۹ سال ۱۳۶۶   جهانی برای فتح شماره ۸ سال ۱۳۶۶
  جهانی برای فتح شماره ۷ سال ۱۳۶۵   جهانی برای فتح شماره ۶ سال ۱۳۶۵
  جهانی برای فتح شماره ۵ سال ۱۳۶۵   جهانی برای فتح شماره ۴ سال ۱۳۶۴
  جهانی برای فتح شماره ۳ سال ۱۳۶۴   جهانی برای فتح شماره۲ سال ۱۳۶۴
  جهانی برای فتح شماره ۱ سال ۱۳۶۳   اعضاء جنبش انقلابی اانترناسیونالیستی
  در گراميداشت پنجمين سالگرد تشكيل جنبش انقلابی انترناسيوناليستی   سندی از جنبش انقلابی انترناسيوناليستی
  بیانیه جنبش انقلابی انترناسيوناليستی
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در