Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۱۷
هدف از درج آرشیو اسناد تاریخی آشنا كردن خوانند گان سایت با مواضع این سازمان در دوره قبل از انقلاب و سال های ۵۷ تا ٦٠ می باشد.
اين آرشيو خواننده را با قوت و ضعف های خطی مشی اتحاديه کمونيست های ايران در مقاطع مختلف آشنا می کند و مصالح ارزشمندی را برای پژوهش گران تاريخ چپ فراهم می کند.
سازمان انقلابیون کمونیست (مارکسیست- لنینیست) در سال ۱۳۴۹ توسط عده ای از دانشجویان کمونیست ایرانی در ایالات متحده ی آمریکا ایجاد شد. رفیق جانباخته سیامک زعیم رهبر برجسته ی این گروه بود. پیش از تاسیس این گروه، وی دارای مشی گواریستی بود اما تحت تاثیر انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریائی در چین سوسیالیستی با افکار مائوتسه دون آشنا شده و مائوئیست شد و همراه با رفقایش، سازمان انقلابیون کمونیست (م ل) را بر مبنای دفاع از اندیشه مائوتسه دون ایجاد کرد. این گروه خود را بخشی از جنبش نوین کمونیستی ایران می دانست؛ جنبشی که در گسست از حزب توده ایران بوجود آمده و شوروی را غیر سوسیالیست و سرمایه داری می دانست.
کمونیست ارگان مرکزی این گروه بود. اولین شماره ی نشریه ی کمونیست به تاریخ شهریور ماه ۱۳۴۹درآمد که در صفحه اول اعلام می کند، ‹‹به مثابه ارگان سیاسی یکی از سازمان های مارکسیستی- لنینیستی ایران در خدمت پیشبرد انقلاب ایران و جنبش نوین کمونیستی ایران است.›› شماره ی نخست نشریه در شمال کالیفرنیا (برکلی) نوشته و منتشر شد. در این شماره مقاله ای تحت عنوان ‹‹سبک کار اپورتونیستی را انتقاد و طرد کنیم›› تمایز این سازمان را با دیگر جریان های طرفدار اندیشه مائوتسه دون توضیح می دهد.
کمونیست در ۲۸ شماره منتشر شد و آخرین شماره اش به تاریخ شهریور ۱۳۵۵ است. سازمان انقلابیون کمونیست در سال ۱۳۵۵ (1976) در اتحاد با ‹‹گروه پویا›› (به رهبری رفیق جانباخته حسین ریاحی) اتحادیه کمونیست های ایران را بوجود آورد. از آن پس، ارگان مرکزی این تشکیلات با نام حقیقت منتشر می شد و نشریه ی تئوریک آن که گاها به شکل کتاب جیبی در می آمد کمونیست نام گرفت. كمونیست تئوریك در دو شماره همراه با یك ضمیمه منتشر شد.  
 نشريه کمونيست 
  äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 11   äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 28
  äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 27   äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 26
  äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 25   äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 24
  äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 23   äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 22
  äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 21   äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 20
  äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 19   äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 18
  äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 17   äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 16
  äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 15   äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 14
  äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 13   äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 12
  äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 10   äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 9
  äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 8   äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ7
  äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 6   äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 5
  äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 4   äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 3
  äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 2   äÔÑیå ˜ãæäیÓÊ 1
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در