Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /customers/9/5/d/cpimlm.com/httpd.www/browsjbc.php on line 13 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/9/5/d/cpimlm.com/httpd.www/browsjbc.php:13) in /customers/9/5/d/cpimlm.com/httpd.www/conect.php on line 5 جنبش بین المللی کمونیستی
Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 
   جنبش انقلابی انترناسیونالیستی (ریم)
   کمون پاريس
   شوروی
   چين
   سایر
 جنبش بین المللی کمونیستی  شنبه ۵ فروردين ۱۳۹۶ برابر با ۲۵ مارس ۲۰۱۷

تشکیل جنبش انقلابی انترناسیونالیستی (ریم) Revolutionary Internationalist Movement در مه 1984 رخداد مهمی در جنبش بین المللی کمونیستی بود. 8 سال پیش از آن، سرنگونی دولت سوسیالیستی در چین و احیای سرمایه داری در آن کشور بحران بزرگی در جنبش کمونیستی بین المللی (ج ک ب) آفریده بود. بخش بزرگی از احزاب جنبش نوین کمونیستیِ شکل گرفته در دهه 1960 از مواضع کمونیستی انقلابی خود عقب نشینی کرده بودند. برخی از آنان حتا این واقعیت را کنار گذاشته بودند که شوروی علیرغم حفظ نام سوسیالیسم به یک قطب سرمایه داری امپریالیستی تبدیل شده است. تئوری های اثبات شده ی مائوتسه دون در مورد علل احیای سرمایه داری در یک کشور سوسیالیستی و ضرورت ادامه ی انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا حتا در میان احزاب و سازمان های طرفدار «اندیشه مائو»، دفن شده بود. برخی از آنان تبدیل به دنباله روان چین سرمایه داری شده بودند، تعدادی دیگر سوسیال دموکرات شده یا کاملا مضمحل شده بودند.
در واقع احزاب متشکل در ریم در آن دوران خود پیشروترین احزاب انقلابی کمونیست بودند. اما این مجموعه نیز مجموعه ای ناموزون بود که درک های متفاوت از علم و ایدئولوژی کمونیسم در میان شان هویدا بود. شاخص ریم حفظ و تثبیت دستاوردهای موج اول انقلاب پرولتری بود؛ موجی که با انتشار مانیفست کمونیست توسط مارکس و انگلس آغاز شد و با احیای سرمایه داری در چین تمام شد. فرمولبندی «مارکسیسم لنینیسم مائوئیسم» بیان فشرده ی حفظ و تثبیت دستاوردهای موج اول شد. در واقع ریم حلقه میان موج اول انقلاب های سوسیالیستی و موج دوم بود که در حال شکل گیری است. این جنبش بر اساس پلاتفرمی به نام بیانیه ریم تاسیس شد و دارای مرکزیتی جنینی به نام «کمیته ریم» بود. نشریه ای به نام جهانی برای فتح نیز تحت تاثیر آن منتشر می شد که تا سال 2006، شمار آن به 32 رسید و متوقف شد.


بیانیه ریم با صراحت خط تمایز مارکسیسم و رویزیونیسم را روشن کرد و گفت اگر در زمان لنین قبول یا عدم قبول دیکتاتوری پرولتاریا مرز تمایز تعیین کننده میان مارکسیسم و رویزیونیسم بود، امروز این اصل را باید تعمیم داد به قبول ادامه ی انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان ضرورتِ ممانعت از احیای سرمایه داری در کشور سوسیالیستی و حفظ آن بر جاده ی پیشروی به سوی کمونیسم. این بیانیه وظیفه و ضرورت وجودی سازمان ها و احزاب کمونیست را رهبری انقلاب و استقرار کشورهای سوسیالیستی با هدف برقراری کمونیسم در سراسر جهان دانست. با این چشم انداز، تحلیلی از اوضاع جهانی داد. در دهه ی 1980 اوضاع جهانی با رقابت افسارگسیخته میان بلوک های امپریالیستی مختلف (یکی به رهبری ایالات متحده آمریکا و دیگری به رهبر شوروی) و تدارک جنگ جهانی با هدف باز تقسیم جهان میان سرمایه داران جهانخوار رقم میخورد. این بیانیه انتقادهای مهمی از رهبری جنبش کمونیستی در دوران کمینترن (استالین) کرد، بر گسست های مائو از اشتباهات استالین و مدل ابتدائی سوسیالیسم که در شوروی برقرار شده بود تاکید گذاشت. این بیانیه به اشتباهات مائوتسه دون نیز انتقاد کرد – از جمله در زمینه ی نداشتن سیاست تشکیل انترناسیونال کمونیستی پس از انحلال کمینترن.
در سال 1991 در «جلسه گسترده کمیته ریم» سند دیگری به نام زنده باد مارکسیسم- لنینیسم- مائوئیسم را به بیانیه ریم افزود و تحلیل ریم از اوضاع جهانی را به روز کرد زیرا اوضاع جهان نسبت به سال 1984 تغییرات شگرفی کرده بود. بلوک کشورهای سرمایه داری به رهبری سوسیال امپریالیسم شوروی فروپاشیده بود و دوران جدیدی در روابط قدرت بین المللی به ظهور رسیده بود. کمیته ریم در عرض بیش از بیست سال، با تلاش فکری و عملی عظیم به تشکیل احزاب وسازمان های مارکسیست-لنینیست- مائوئیست جدید و تقویت احزاب موجود در ریم یاری رساند. این کار عمدتا به صورت جمعبندی از تجارب احزاب مختلف و انتقال آن به دیگران، کمک به روشن تر و صحیح تر شدن خط فکری و برنامه هایشان در زمینه ی انقلاب در کشور مربوطه و مشخصا کمک به آغازِ جنگ خلق در هر آنجا که شرایط عینی و ذهنی برایش فراهم است، انجام شد. به طور مثال، وجود ریم در شرایطی که انقلاب ایران و مشخصا نیروهای کمونیست شکست سختی خورده بودند به اتحادیه کمونیستهای ایران (سربداران) کمک کرد که بر روی اصول کمونیسم انقلابی پابرجا بماند و در پرتو آن به جمعبندی از تجارب خود پرداخته و پیشروی کند.
در اواخر دهه ی 1980 و دهه ی 1990 کارزارهای جهانی علیه کمونیسم شدت گرفت. ریم نقش مهمی در برافراشته نگاه داشتن کمونیسم در سراسر جهان داشت. مجله ی جهانی برای فتح نقش ویژه ای در این زمینه بازی کرد. وجود انقلاب های پیشرفته چون پرو و نپال که توسط احزابِ ریم رهبری می شدند به ریم کمک کرد که مسئله کسب قدرت سیاسی و استقرار دولت های پرولتری را برای جنبش کمونیستی بین المللی به صورت موضوعی جاری و جدی طرح کند و جایگاه آن را به عنوان وظیفه ی مرکزی همه ی سازمان ها و احزاب کمونیست در جهان تقویت کند و به این ترتیب خلاف جریان غالب در جنبش چپ جهان که این وظیفه ی مرکزی را به بایگانی سپرده اند حرکت کند.
با وجود آن که این دو انقلاب به پیروزی نهائی نرسیدند اما بسیاری از مسائل و مشکلات مربوط به روند سرنگونی دولت های قدرتمند طبقات بورژوا و امپریالیست (راه انقلاب) و روشن کردن خصلت دیکتاتوری \دموکراسی پرولتاریا را و جمعبندی از تجارب دولت های سوسیالیستی قرن بیستم را نیز تبدیل به وظیفه ای اضطراری کردند. اختلاف خطی در مورد این موضوعات نقش تعیین کننده ای در صف آرائی های سیاسی و ایدئولوژیک ریم که در نهایت به انشعاب عملی در آن ختم شد بازی کردند.
در سال 2007 با غلبه خط رویزیونیستی بر کمیته مرکزی حزب کمونیست نپال (مائوئیست)، فرآیند انقلاب در آن کشور متوقف شد. غلبه رویزیونیسم بر این حزب ضربه بزرگی به اتحاد سیاسی و ایدئولوژیک و تشکیلاتی ریم وارد آورد. بسیاری از احزاب ریم نه تنها علیه این فاجعه برنخاستند بلکه از پیروزی حزب نپال در انتخابات که دروازه را بروی جذب ان در نظام بورژوائی و تبدیل شدن به ذخیره ی آن باز کرد استقبال کردند. اختلاف های سیاسی و ایدئولوژیک اولیه میان احزاب و سازمان های متشکل در ریم تبدیل به شکاف های بزرگ شد و عملا اتحاد تشکیلاتی ریم را نیز از هم گسیخت.
اما این شکاف در عین حال بیان گر آن است که مارکسیسم- لنینیسم- مائوئیسم نیز مانند هر علمِ زنده و پویا، خود نیز تقسیم به دو شده است. زیرا در عین حال که با مرور زمان صحت و استواری شالوده هایش مکررا ثابت شده است اما کاستی های آن نیز به اجبار آشکار شده و به طور عینی ضرورت گسست از آن کاستی ها و توضیح آن جنبه از جهانِ کنونی که تئوری های ما در سطحِ گذشته قادر به توضیح آنها نیستند بوجود آمده است. تئوری های کمونیستی (مانند تمام تئوری های علمی) به طور کلی نیازمند تکامل اند زیرا جوانبی از آن نادرست است و جوانبی دیگر جوابگوی جهان مادی نیست. این جوانب تبدیل به سکوی پرشی برای خطوط و گرایشات اپورتونیستی در هر دو شکل بورژوا دموکراتیک و دگما- رویزیونیستی شده است.
انقلاب های سوسیالیستی قرن بیستم هر چند عظیم و تکان دهنده بودند اما امروز می بینیم که صرفا گام های ابتدائی در تلاش های ما برای سرنگونی سرمایه داری و ایجاد جامعه ای نوین بودند. آن تلاش های ابتدائی و افکاری که آن انقلابات را هدایت کردند باید جهش کرده و در سطح علمی تر و صحیح تری قرار گیرند. این ضرورت، بزرگترین ضرورت جنبش کمونیستی بین المللی است و به همین دلیل بزرگترین مبارزه ی دو خط هم هست.
در جواب به این ضرورت، سه خط در میان احزاب ریم سربلند کرده است. به رسمیت شناختن این ضرورت و جواب به آن. رهبر این پروسه و این خط باب آواکیان است. دیگری خط دگماتیستی که این ضرورت را نفی میکند و وظیفه را عمدتا دفاع از تئوری ها و دستاوردهای گذشته دانسته و حداکثر اصلاحاتی را در همان چارچوب مجاز می شمارد. خط دیگر خطی بورژوا دموکراتیک است که تحت عنوان تکامل تئوری های مارکسیستی به احیای اصول قرن هیجدهمی بورژوازی همت گماشته است. خط دگماتیستی و بورژوا دموکراتیک مانند دو روی سکه به یکدیگر تبدیل می شوند.
به باور حزب کمونیست ایران (م ل م) چارچوبه ی سیاسی و ایدئولوژیک ریم دیگر برای جنبش بین المللی کمونیستی انقلابی کافی نیست. امروز جنبش بین المللی کمونیستی در مرحله ای است که قبل از هر کار باید درگیر مبارزه بر سر مسائل خطی شود و زمانی که اتحاد نسبی به حول مسائل کلان خط سیاسی و ایدئولوژیک به دست آورد می تواند به آن اتحاد شکل تشکیلاتی نیز بدهد.
در هر حال، نکته ی اصلی برای اتحاد آینده موضوع دیکتاتوری پرولتاریاست. در بیانیه ریم این موضوع خط تمایز مهم میان رویزیونیسم و مارکسیسم بود. در بیانیه آینده نیز همین موضوع باید خط تمایز مهم میان مارکسیسم و رویزیونیسم باشد. به عبارت دیگر چالشِ یک پلاتفرم یا بیانیه ی جدید برای وحدت جنبش کمونیستی بین المللی جواب به این سوال است: دولت های پرولتری آینده در تمایز با دولت های پرولتری پیشین چه خصوصیات و کارکردی باید داشته باشند؟
برای کسب اطلاع بیشتر در مورد موضوعات مورد جدل در میان احزاب و سازمان های «ریم» و هم چنین جمعبندی حزب کمونیست ایران (م ل م) از «ریم» و طرح های این حزب برای بازسازی جنبش کمونیستی بین المللی به گزارش پلنوم هفتم کمیته ی مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) رجوع کنید.

 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در