Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
حقيقت شماره 78 منتشر شد

انتشارات حزب کمونیست ایران م-ل-م


 
آتش شماره 66 منتشر شد

ایستادگی برای زمین

مبارزات زیست محیطی در پاریس را از طریق این
وبلاگ انترناسیونالیستی
دنبال کنید


 
 تازه ها   جمعه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ برابر با ۲۸ آوريل ۲۰۱۷

سایت به علت اشکالات فنی در حال باز سازی است.

 شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی، همدستی با جنایت‌کاران است!  
مسبب وضعیت اسفناک موجود کلیت این نظام است. هرگز نبایستی فراموش کرد که جامعه ایران مانند همه‌ی جوامع دیگر یک نظام طبقاتی است و کارگران و زحمتشکان و کل توده‌های مردم باید در پس وعده و وعیدهای اخلاقی و سیاسی سیاست‌مداران مرتجع، منافع طبقات را جستجو کنند نه این‌که گوشت دم توپ جناح‌های مختلف استثمار کنندگان بشوند. بایستی مرتجعین حاکم را به زیر بکشیم و اجازه ندهیم آن بالا بنشینند و از میان خودشان یک نفر را رئیس‌جمهور کنند، از ما مشروعیت بگیرند و حاکم بر سرنوشت‌مان شوند.
 بشریت نیاز به یک انقلاب تمام عیار دارد!  
بیانیه‌ی نشریه‌‌ی آتش به‌مناسبت اول ماه می، روز جهانی کارگر

پوشیدن دستکش های بوکس ... و برخی دیگر از روش ها، اصول و اهداف

باب آواکیان، صدر حزب کمونیست انقلابی، آمریکا

یادداشت نشریه انقلاب : این متن بخشی از مشاهدات آواکیان است که در سال 2012 در جمعی درونی بیان شد.
بخش اول این مشاهدات تحت عنوان «ابتکار عمل های توده ای و رابطه ی آن ها با اهداف استراتژیک مان» در 19 مه 2014 در نشریه «انقلاب²» منتشر شد.
بخش دوم تحت عنوان «آزادی و ضرورت، و حرکت کردن از یک موضع استراتژیک: برخی افکار در مورد روش ها و رهبریت» در 26 مه 2014 منتشر شد.
مشاهدات زیر در اصل در دوران جنبش «اشغال» بیان شدند. این جنبش به طور کلی تاثیرات برجسته و مثبتی بر اوضاع داشت اما محدودیت های خود را داشت و آن را در رویارویی با نیروی سرکوب دولت نشان داد.
هرچند، جنبه ی خاص اوضاع در مشاهدات آواکیان بازتاب دارد، اما این مشاهدات در باره اوضاع کلی و چالش هایی است که در مقابل آر.سی.پی و جنبش کمونیستی در مقیاس جهانی قرار دارند و کماکان دارای اهمیت هستند.

 سیاست نسل کشی رژیم ترامپ در مورد فلسطین -واقعیت «راه حل دو دولت» چه بود و واقعیت «راه حل تک دولتی» چیست؟  
باب آواکیان: بعد از واقعۀ هولوکاست، بدترین چیزی که برای مردم یهود اتفاق افتاد تشکیل دولت اسراییل بود.
 وضعیت زنان در جهان امروز و صد سال پیش در جامعۀ سوسیالیستی  
جهان امروز فقط شاهد جنگ‌هایی که از زمین و هوا و دریا انسان‌ها را درو و زندگی شان را ناامن و بی‌ثبات می‏کنند نیست. نیمی از جمعیت بشر حتا در غیاب جنگ هم درگیر جنگ‌اند. خشونتی که امروز زنان در هر گوشه دنیا تجربه می‏کنند بی‌سابقه است. اما در جوامع سوسیالیستی قرن بیستم در شوروی و چین صدها میلیون زن از خشونت جسمی و روانی به دست دولت، مرد، خانواده و طایفه و دین رها شده و ضربات عظیمی بر نابرابری اجتماعی زده بودند.
 نامه از یک رفیق - قیام آمل ، مرز امروز و فردا  
رژیم اسلامی با چنگ و دندان نمایش دادن از یک طرف و بازگویی قصه خودخواسته از روایت قیام آمل از طرف دیگر چه قصدی دارد؟ در شرایط رسوایی و هرج ومرج اقتصادی و سیاسی و بین المللی چه هدفی از بزرگ نمایی پیروزی اش در برابر سربداران دارد؟ این همه کارشناس نظامی و بلندگوهای تبلیغاتی چرا نیاز می بینند که پیشنهاد بدهند تا پیروزی بر قیام آمل را روز ملی اعلام کنند و آن روز را در سراسر کشور به یاد آوری پیروزی رژیم مبدل نمایند؟ این بر می گردد به اهداف اصلی سربداران در این قیام.
به نام بشریت، تن به یک آمریکای فاشیست نخواهیم داد! 
همبستگی با کارزار به نام بشریت، تن به یک آمریکای فاشیست نخواهیم داد! به اقدامات اعتراضی در سراسر جهان علیه رژیم فاشیستی ترامپ/پنس بپیوندید!
 ترامپ، تهدید هسته ای و دوستی با روسیه  
این نوع تهدیدات علنی، وقیحانه و فاشیستی در مورد گسترش سلاح های هسته ای و استفاده از آن ها، این حرف های بی رودربایستی و موهنِ ترامپ در باره سلاح های هسته ای ... صرفا بیان سردِ اهداف نیست؛ بلکه خطر هسته ای ... گسترش این سلاح ها و استفاده ی عمدی یا تصادفی از آن ها را توسط قدرت هایی که صاحب سلاح های هسته ای هستند، نزدیک می کند.
نامه سرگشاده از سوی ریموند لوتا
جلوی سرکوب افکار انقلابی را در دانشگاه باید گرفت! با انقلابیون نباید مثل مجرمین رفتار شود!  
فراخوان پیام های حمایت از سراسر جهان برای انقلابیون آمریکا
راهی دیگر 
این نوشته برای اولین بار در سال 2006 منتشر شد اما مرور زمان نه تنها از تازگی تحلیلهای آن نکاسته بلکه درستی آنها را ثابت کرده است. عالوه بر این، نوشتهی زیر ِ به لحاظ متدولوژی ماتریالیست دیالکتیکی بسیار آموزنده است و باید گفت دقیقا به کاربست این روش در تحلیل از اوضاع، آواکیان را قادر میسازد که دست به تحلیل از یک صحنهی بسیار پیچیده زده و بر روندهای آینده نیز پرتو افکند و از میان این وضعیت پیچیده »راهی دیگر« را به روشنی ببیند و ترسیم کند.
 رویکرد استراتژیک به انقلاب و رابطه ی آن با مسایل اساسی اپیستمولوژی و متد   
پایه ی انقلاب در همان تضادمند بودن سیستمی است که باید سرنگونش کنیم یعنی سیستم سرمایه داری امپریالیستی. پایه انقلاب در تضاد اساسی این سیستم، تضاد اساسی میان تولید اجتماعی و تصاحب خصوصی- کاپیتالیستی (و قوه محرکه ی آنارشی که بیان عمده ی این تضاد اساسی است اما دیگر تضادهای اجتماعی هم از آن سربلند میکند یا در درون آن ادغام می شود) است. پایه انقلاب در دینامیک های این سیستم سرمایه داری، در تضادهایی است که این سیستم به هیچ طریق اساسی نمی تواند حل کند و مطمئنا نمی تواند آن ها را به گونه ای حل کند که به نفع توده های مردم و در نهایت بشریت باشد.
 مبارزه طبقاتی در چین سوسیالیستی و ظهور مائوئیسم   
درک صحیح از مبارزه طبقاتی در چین سوسیالیستی در فاصله سال های 1966 تا 1976 برای فهمیدن ماهیتِ سوسیالیسم و فرآیند پیچیدۀ مبارزه برای ایجاد جامعه و جهان کمونیستی تعیین کننده است. در واقع، طی این مبارزه که هدفش ممانعت از احیای سرمایه داری در چین سوسیالیستی بود، علم انقلابِ کمونیسم به مدارج بالاتر تکامل یافت که کلیت ان مائوئیسم یا مارکسیسم- لنینیسم- مائوئیسم خوانده شد و تبدیل به خط تمایز میان مارکسیسم و رویزیونیسم (تئوری و پراتیک بورژوایی در زیر نقاب مارکسیسم) شد. به جرات میتوان گفت فرجامِ آن مبارزه طبقاتی به واقع وضعیت کنونی جهان را رقم زد. با سرنگون شدن دولت سوسیالیستی چین در سال 1976 (پس از مرگ مائوتسه دون) و احیای سرمایه داری در آن، آخرین دژ پرولتاریای بین المللی به دست سرمایه داری جهانی فتح شد و به طور عینی، یک مرحله از انقلاب های کمونیستی که از کمون پاریس (1871) آغاز شده بود، پایان یافت.
در پرتو قراردادهای اقتصادی چین با ایران
 آیا چین امپریالیستی جای امپریالیست های آمریکایی و اروپایی را در سلطه بر ایران میگیرد؟!   
این که قرارداد ششصد میلیارد دلاری چین با جمهوری اسلامی، یک طرح مارشال چینی است یا خیر نیاز به پژوهش مفصلی دارد که در مجال این نوشته نیست. اما این قرارداد دارای چنان اهمیتی است که نهادهای جمهوری اسلامی آن را جزو اسناد محرمانه درجه یک طبقه بندی کرده اند.
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در