Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
انتشارات حزب 
انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست - لنینیست - مائوئیست) با هدف تدوین و انتشار نشریه، بلوتن، کتاب، فیلم، کلیپ های ویدئویی بروشور، پوستر، و اسناد حزب در زمینه های اقتصاد، سیاست، مواضع سیاسی، نقد ها، پلنوم ها، کنگره ها و سنتز نوین بطور مشخص از سال 1384 فعالیت خود را آغاز نمود و تا کنون ده ها عنوان کتاب در زمینه های ذکر شده منتشر نموده است. علاوه بر کتابهای مفید در زمینه های مورد نیاز که  از سوی ناشرین معتبر تهیه و ترجمه ویا نشر شده  در این قسمت ما بطور مشخص فعالیت های حزب در مورد انتشارات خودش را برای دسترسی سریعتر به موضوعات و مواضع حزب بطور جداگانه گرد آورده ایم.

تئوری مارکسیستی و سنتز نوین کمونیسم
راهی دیگر
سنتز نوین و مسئله زنان
پرنده ها نمی توانند کروکودیل بزایند اما بشر می تواند افق ها را درنوردد
پاره ی نخست: انقلاب و دولت

ادامه

سربداران و تاریخچه حزب
چهار گفتار فلسفی
در پرتو بررسی انتقادی خط و پراتیک اتحادیه کمونیست های ایران از اسناد درونی اتحادیه کمونیست های ایران ) سربداران(
پرنده ی نو پرواز
گفتگو با یکی از رفقای شرکت کننده در مبارزه مسلحانه سربداران و قیام آمل
ادای دین به یک رهبر کمونیست برجسته!
به مناسبت انتشار مجدد « مارکسیست لنینیست ها و مش ئ چریکی»

ادامه

اقتصاد سیاسی مارکسیستی
اقتصاد مائویستی و مسیر انقلابی بسوی کمونیسم
کتاب آموزشی شانگ های با ویرایش و مقدمه و موخره ار ریموند لوتا
دو مقاله از مائو تسه دون در باره مسائل اقتصادی سوسیالیسم
در باره مسائل اقتصادی سوسیالیسم در شوروی سوسیالیستی و نفد نوشته استالین به نام « مسائل اقتصادی سوسیالیسم در شوروی »
آمریکا در سراشیب

ادامه

نقد و پلمیک کمونیستی
نقد جهان اوجالان
دو مقاله درباره سنتز نوین باب آواكیان
تجسم دوباره انقلاب و کمونیسم آلن بدیو و کمونیسم
کمونیسمی در قفس دنیای بورژوایی
«سیاست رهایی بخش » آلن بدیو

ادامه

تاریخ جنبش کمونیستی
تاریخ واقعی کمونیسم
مصاحبه با ریموند لوتا
از آهن مذاب تا گدازۀ خشك
تاملی در ادبیات و هنر شوروی از اكتبر 1917 تا دهه 1960
نيمی از آسمان
درباره رهائی زنان در چين

ادامه

زنان
رقص در گردباد
نگاھی به زندگی تینا مودوتی
با زبان آتش
نگاهی به زندگی اولریکه ماینهوف
بر اسبِ بی پروایِ رویا
نگاهی به زندگی الکساندرا کُلُنتای

ادامه

جهان و خاورمیانه
آیا زنجیره های نظم کهن در هم شکسته خواهند شد یا فقط به لرزه خواهند افتاد؟
ماهیت انقلاب واقعی و چالشهائی که در مقابل پیروزی آن هست و ضرورت پاسخگوئی به این چالشها. مجموعه مقالات این کتاب با این هدف گردآوری شده اند.
بن بست خیزش های عربی و راه برون رفت
مصر، تونس و خیزش های عربی: چطور به بن بست رسیدند و چطور می توان از بن بست خارج شد

ادامه

هنر و ادبیات
گپي بر سر هنر
گفت و گو با يکي از رفقاي دست اندر کار فعاليت هاي هنري
از شكوفھ ھاي درختِ تن
ھفده سروده
از آهن مذاب تا گدازۀ خشك
تاملی در ادبیات و هنر شوروی از اكتبر 1917 تا دهه 1960

ادامه

ایران
سرنگونی نظام پدرسالاری جمهوری اسلامی گام فوری در راه رها ی زنان
در نقد کمپين يک ميليون امضاء و «فمينيسم اسلامی »
برنامه حزب کمونیست ایران م-ل-م
دارهای قالی را به دار مجازات فئودال كمپرادورهای اسلامی بدل می كنيم!

ادامه
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در