Print  |  close
تجمع اعتراضی علیه گردهمایی سران کشورهای امپریالیستی و ترامپ در پاریس!

تجمع اعتراضی علیه گردهمایی سران کشورهای امپریالیستی و ترامپ در پاریس!

 

 

روز 10 نوامبر فعالین گروه مانیفست انقلابی در اروپا که فعالین حزب کمونیست ایران (م.ل.م) هم بخشی از آن هستند در پاریس گردهم آمدند تا برای تظاهرات ضد ترامپ و امپریالیست ها و مرتجعین تدارک بیشتری ببینند. در عین حال در سمیناری عمیق و الهام بخش در مورد برخی موضوعات خاص مربوط به سنتزنوین (ناسیونالیسم، حقیقت طبقاتی، سیاست هویتی، جایگاه جبر در جامعه کمونیستی و تفاوت اعمال زور در دوران گذار سوسیالیستی با اعمال زور بورژوایی در دولت دیکتاتوری بورژوازی و غیره ) شرکت کردند.

شرکت در تجمع اعتراضی روز 11 نوامبر

روز شنبه، دهم نوامبر، مکرون (رئیس جمهور فرانسه) و مرکل (صدراعظم آلمان) به محل امضای پایان جنگ جهانی امپریالیستی اول در یازدهم نوامبر سال 1918 رفتند. پایان این جنگ خونین امپریالیستی زمانی سرعت گرفت که یکسال پیش از آن در اکتبر 1917 در روسیه که یکی از طرف های جنگ بود، انقلاب کمونیستی به پیروزی رسید. شعار لنین در این انقلاب و در ضدیت با جنگ جهانی امپریالیستی اول، تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی انقلابی بود. سربازانی که تحت تاثیر تبلیغ و ترویج بلشویک ها بودند تفنگ هایشان را به سمت دشمنان طبقاتی در داخل روسیه برگرداندند و در جبهه ها به سربازان آلمانی فراخوان دادند که ما نباید برای بورژوازی خود یکدیگر را بکشیم و کشته شویم بلکه برای هدفی دیگر باید بجنگیم: برای نابود کردن نظام سرمایه داری و ساختمان یک جامعه نوین سوسیالیستی بر مبنای انترناسیونالیسم پرولتری با هدف رهایی بشریت و استقرار جامعه کمونیستی در سراسر جهان.

 

روز یکشنبه مکرون همراه با ترامپ و پوتین و مرکل و دیگر رهبران کشورهای امپریالیستی و شماری از روسای کشورهای تحت سلطه مراسمی نمایشی به یاد صدمین سال جنگ جهانی اول برگزار کردند.

تجمع اعتراضی از ساعت 14 در میدان رپوبلیک آغاز شد. بلوک ما تحت عنوان فعالین رفیوز فاشیسم در اروپا و در اتحاد با ائتلاف گسترده ای که این میتینگ را فراخوان داده بود، در آن شرکت کرد. یک هفته قبل از این تجمع و بر مبنای یک فراخوان اولیه ائتلاف، حدود دویست نفر گردهم آمدند که شامل برخی سخنرانی ها بود.

اولین بخش اطلاعیه فعالین رفیوز فاشیسم در اروپا در وبسایت این ائتلاف نصب شده است و با پیوندی به سایت زیر که کل اطلاعیه در آنجاست مرتبط است:

nouveaucommunismefrance.wordpress.com

در میدان رپوبلیک احزاب و سازمان ها که شامل حمایت کننده گان از جنبش فلسطین در محکومیت نتانیاهو فاشیست و دولت اشغالگر اسرائیل، کردهای ترکیه که علیه حضور اردوغان در این مراسم بود همراه دیگر گروههای ضد فاشیست و فعالین فمنیست ... بود با بنرها و شعارهایشان در میدان مستقر شدند. گروه ما نیز با میز نشریه و کتاب و بنرها در نقطه ای مستقر شد. سه هزار اعلامیه (ترجمه فارسی آن در وبسایت موجود است) به زبان های فرانسه و انگلیسی پخش شد. ویدئوی سخنرانی های باب آواکیان و کتاب کمونیسم نوین و دیگر کتاب های مربوط به کمونیسم نوین به زبان های مختلف روی میز کتاب بود و فعالین گروه ما در میان جمعیت آن را تبلیغ می کردند.

یک ویدیو کلیپ تبلیغاتی نیز توسط فعالین گروه مانیفست انقلابی در فرانسه ساخته شده بود که می توانید آن را در فیس بوک حزب مشاهده کنید.

مضمون دو بنر بزرگ بلوک ما به این ترتیب بود:

بنر اول به زبان فرانسه: انقلاب و نه چیزی کمتر از آن. با امضای وبسایت نشریه رولوشن. و کمونیسم نوین در فرانسه

بنر دوم به زبان فرانسه: بشریت نیازمند یک انقلاب کمونیستی است. مرگ بر جمهوری اسلامی ایران. با امضای حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

 

فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م)

11 نوامبر 2018