Print  |  close
گرامی باد خاطره معلم انقلابی رفیق مرتضی سلیمانی

گرامی باد خاطره معلم زحمتکش رفیق مرتضی سلیمانی !

 

روز دوشنبه 14 شهریورقلب  معلم زحمتکش و فداکار شهر و روستاهای کردستان وکرمانشان رفیق مرتضی سلیمانی از حرکت باز ایستاد.

رفیق مرتضی از فعالین چپ و کمونیستی  بود که در ابتدای دهه پنجاه در کنار رفقای جانباخته  اصغر امیری، سوسن امیری ، حسن امیری و پیروت محمدی و رسول محمدی در "گروه مبارزه در راه آزادی طبقه کارگر" به فعالیت پرداخت. گروهی که در سال 1358 به اتحادیه کمونیستهای ایران پیوست و رهبرانش نقش مهمی در سازماندهی تشکیلات پیشمرگه زحمتکشان در کردستان و قیام سربداران در آمل ایفا کردند.

رفیق مرتضی در کنار رفقایی چون رفیق سربدار" شکر احمدی" هم مانند صمد بهرنگی سالها در دورترین روستاهای کردستان به خلق خدمت می کرد. او در سال 58 جزو بنیانگذاران "جمعیت دهقانی روانسر" بود که پس از فرمان هجوم  خمینی به کردستان در مرداد 58همراه با معلم انقلابی "حسین شیانی" به اسارت  در آمد. در همان شبی که برخی از اسرا همچون رفقا "هرمز گرجی بیانی " و"حسین شیانی" بدست خلخالی جلاد اعدام شدند وی تنها بر حسب یک تصادف جان سالم بدر برد.

پس از  قیام سربداران و فشارهای رژیم بر خانواده وی و جانباختن برادرش رفیق "مجتبی سلیمانی "(کاک سهراب) در قیام آمل، رفیق مرتضی هیچگاه از کمک به خانواده جانباختگان دریغ نمی کرد. وی طی این سالها به آرمانهایش وفادار بود و در حد توانش به خلق خدمت می کرد.

ما در گذشت رفیق مرتضی عزیز را به همسر، فرزندان و خانواده و یارانش تسلیت می گوییم .

بدون شک رفقائی چون او همواره در قلب مردم جاودانه خواهند ماند.

 

یادش گرامی باد!

 

 

حزب کمونیست ایران(مارکسیست- لنینیست- مائوئیست)

15شهریور 1384

 

www.sarbedaran.org