Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸                    
 
دموکراسی تحت سیستم انتخابات آمریکا

 

دموکراسی تحت این سیستم نه فقط یک فریب و حقه بلکه بدتر از آن است چون این توهم را تولید می کند که گویا «اراده ی مردم» توسط آن بیان می شود، در حالی که مردم را درگیرِ «موجه» کردن حاکمیت یک طبقه ی درنده و جنایتکار سرمایه داری-امپریالیستی می کند. این طبقه کاملا بر فرآیند انتخاباتی و تصمیم گیری سیاسی سلطه دارد و حاکمیت آن در واقع یک دیکتاتوری است و این دیکتاتوری را اساسا با تکیه بر نیروی سرکوب و خشونت پیش می برد.

باب آواکیان، صدر حزب کمونیست انقلابی، آمریکا

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 دمکراسی تحت این سیستم
 نوشته
 باب آواکیان
 در تاريخ
 2016-11-09
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در