Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جانباختگان   جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸                    
 
farhang saraj

رفیق فرهنگ سراج

رفیق فرهنگ سراج در سال 1334 در آبادان متولد شد و در دامان كارگران شركت نفت پرورش یافت. او برای ادامه تحصیل به آمریكا رفت و در آنجا به كنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی (احیاء) پیوست. او از فعالین برجسته اتحادیه در فاصله سالهای 60 – 57 در آبادان بود. او از سازماندهندگان تظاهرات قربانیان سینما ركس در آبادان بود و به همین دلیل توسط پاسداران دستگیر شد. فرهنگ در مقاومت مردمی آبادان و خرمشهر در مقابل نیروهای عراقی شركت جست و تجربه نظامی كسب كرد. رفیق فرهنگ سراج از ایدئولوژیك ترین و محكمترین و صادق ترین رفقای جنگل بود. او مسئولیت حفاظت از رهبری را بعهده داشت. رفیق فرهنگ این وظیفه را با هشیاری، دقت و تعهد بالا به پیش برد. یك روز پس از قیام آمل رفیق فرهنگ همراه با تعداد دیگری از رفقا منجمله رفیق سیامك زعیم وبرخی رفقای دیگر در خانه ای به اسارت نیروهای دشمن درآمدند. رفیق فرهنگ همراه با نه نفر دیگر از رفقا در روز نهم بهمن 60 در ملاء عام تیرباران شدند.   

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 رفیق فرهنگ سراج
 در تاريخ
 2013-01-10
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در