Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جانباختگان   شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ برابر با ۱۸ ژانويه ۲۰۲۰                    
 
به ياد رفيق ناصر قاضی زاده ( کاک آزاد)

به ياد رفيق ناصر قاضی زاده ( کاک آزاد)

 

تركيب سربداران در چارچوبه ايران به عنوان يك كشور چند مليتي، يك تركيب داغ انترناسيوناليستی بود. تركيب نيروهای ما

انعكاسی از تركيب چند مليتی طبقه كارگر ايران بود. سربداران خصوصيات انقلابی هر بخش از پرولترهای ايران را نمايندگی

می كرد. خصوصياتی كه برای سازماندهی انقلاب به هر يك از آن ها نياز است. در سربداران متانت، دور انديشی و ديسيپلين

پرولترهای خوزستاني، رزمندگي، رشادت و جنگاوری پرولترهای كرد، خشم و قاطعيت پرولترهای آذري، استقامت پرولترهای

عرب، بی صبری انقلابی پرولترهای شمالی و سرسختی پرولترهای لر و بلوچ يك جا گردآوری شده بود. وجود رفقای كرد يك

نقطه قوت مهم بود. نزديك به ده نفر از رفقای كرد، رفقائی چون عبدالله ميرآويسی (عبه)، قادر خضری (كاك صلاح)، ناصر قاضی

زاده (كاك آزاد) عبدالرحيم بيگله، حميد رضا خياباني(رضا) و بيژن اميری (شوان) (در اواخر پائيز سال 60 ) به صفوف ما پيوستند.

 اين رفقا عليرغم جوانی از ديد گسترده ای برخوردار بودند و برای شان تفاوتی نمی كرد كه در كجا عليه جمهوری اسلامی

می جنگند.» - به نقل از کتاب پرنده نو پرواز

 

 

رفيق ناصر قاضی زاده ( کاک آزاد) در تاريخ 14 بهمن 1335 در شهر مهاباد چشم به جهان گشود. پدرش يکی از معلمين دلسوز

و شناخته شده شهر بود که در سال 1342 برای ادامه تحصيل به تهران نقل مکان کرد. خانواده وی نيز – از جمله کاک ناصر –

او را همراهی کردند و تا سال 1350 در تهران بودند. کاک ناصر دوران تحصيل ابتدايی و ادامه آنرا تا کلاس سوم دبيرستان در تهران گذراند. پس از پايان تحصيلات دانشگاهی پدر و بازگشت خانواده به مهاباد در سال 1350 سيکل دوم دبيرستان را در مهاباد گذراند و در رشته رياضی ديپلم گرفت.

 

از همان دوران کودکی و نوجوانی علاقه زيادی به مطالعه و کسب آگاهی در موارد مختلف داشت. در دوران دانش آموزی جدی و کوشا بود. خصوصيات فردی اش چون آرامش، انسان دوستي، محبت و دلسوزی نسبت به اطرافيان او را از ديگران متمايز می کرد. در نتيجه تلاش و نظم فردی اش بعداز کسب ديپلم در سال 1354 در رشته کشاورزی دانشگاه تبريز پذيرفته شد. از بدو ورود به دانشگاه تا انقلاب 1357 ضمن تحصيل، در تظاهرات و اعتراضات ضد رژيم شاه شرکت فعال داشت. در همين دوره زندگی اش با محافل سياسی چپ آشنا شد و به ديدگاهی عميق تر و جهان بينی روشن تری دست يافت.

 

پس از پيروزی انقلاب و حضور سازمان های سياسی در کردستان کاک ناصر نيز با تمام نيرو در فعاليت ها شرکت می کرد. او در فعاليت های گروه  « راه رهايی زحمتکشان کردستان» که پلاتفرم گروه های سياسی چپ بود نقش بسزايی داشت. در اين دوره از زندگی پر بارش با «اتحاديه کمونيستهای ايران» آشنا شد و راه زندگی و خط سياسی خود را تا پايان عمرش انتخاب کرد. با ملحق شدن به «تشکيلات پيشمرگه زحمتکشان کردستان» که شاخه سياسي- نظامی اتحاديه کمونيستهای ايران بود، مشی سياسی خود را بدون تزلزل و با استقامت بی پايان ادامه داد.

 

با اوج گيری يورش نظامی جمهوری اسلامی به کردستان در سال 1358 و مقاومت فراموش نشدنی خلق کرد در برابر اين سرکوب های خونين، کاک ناصر در صف همرزمان خود خاطرات فراموش نشدنی را به جا گذاشت. از جمله اين خاطرات دفاع قهرمانانه در درگيری های بانه وسقز می باشد. او همواره سمبلی برای همرزمانش بود. اعلاميه معروف خمينی در آبان 58 مبنی بر اعطای خود گردانی به کردستان مقطع تازه ای در مبارزات مردم کردستان گشود. تشکيلات پيشمرگه زحمتکشان کردستان به فعاليتهای سياسی تشکيلاتی خود تا شهريور سال 59 همچنان ادامه داد. کاک ناصر در اين دوره مبارزاتی نيز ديسيپلين آهنين و اعتقاد عميق به کار روشنگری و تشکيلاتی سهم به سزايی در پيشبرد اهداف سياسی داشت.

 

پس از استقرار نيروهای نظامی جمهوری اسلامی در پائيز 59 در مهاباد، کاک ناصر به همراه تشکيلات مرکز فعاليت خود را از مهاباد به بوکان و مناطق ديگر منتقل نمود و تا آبان ماه سال 1360 با پشتکار و جديت مبارزات خود را در ميان همرزمانش ادامه داد. در آبان ماه سال 1360 با شکل گيری جريان سربداران از کردستان به جنگلهای شمال ايران رفت. در آنجا با هم سنگران سربدارش برگ نوينی در تاريخ سياسی ايران گشود. نظم و پايداری و تزلزل ناپذيری در پيشبرد اهداف سربداران از خصوصيات بارز او در اين دوره کوتاه ولی پر بار سياسی بود. با انتخاب نام «آزاد» ايمان بی پايانش را به آزادی و رهايی از چنگال نيروهای مذهبی نشان داد. پس از قيام آمل، در روز ششم بهمن سال 1360 توسط نيروهای رژيم در حالی که مجروح بود به اسارت در آمد. در روز 15 اسفند ماه همان سال دادگاه انقلاب اسلامی ساری در يک تماس تلفنی به خانواده  اش اطلاع داد که کاک آزاد به اعدام محکوم و حکم، سحرگاه همان روز اجرا شده است.

 

خاطره يکی از رفقا از زنده ياد ناصر قاضی زاده:

 

« کاک آزاد، سرشار بود از محبت، بسيار پر جنبش و جوش و فعال بود. انسانی با روحيه، خود ساخته و سخت کوش بود. زود با همه جوش می خورد. درعين حال رفيقی بسيار حساس و دقيق بود. اگر وظيفه ای پيش می آمد فوری پيش قدم برای انجامش می شد و هنگامی که کاری پيش نمی رفت عصبانی می شد و می گفت چرا کار درست به ثمر نرسيده است. با آن لهجه زيبای کردی اش وقتی فارسی صحبت می کرد انسان دوست داشت به حرف هايش گوش کند. در زمينه نظامی تجربه جنگ های کردستان را داشت و بسيار مجرب و ورزيده بود. هنگامی که فهميديم صدای زيبايی دارد هميشه وادارش می کرديم در صفای جنگل برايمان بخواند و او ترانه های انقلابی و فولکلور کردی را می خواند. هنگام عکس گرفتن در جنگل حتما بايد شال و کلاه کردی اش را می بست. هر وقت می پرسيديم چرا می گفت آينده گان بايد بدانند در نهضت سربداران در جنگل  کردها هم سهم بسزايی داشتند؛ اين عکس ها نشانه مبارزات مردم کردستان و اهداف آن ها هم هست.هر وقت عکس دست جمعی می گرفتيم و کاک آزاد نبود همه فرياد ميزدند: آزاد کجايي؟ و کاک آزاد شال کلاه می کرد و در صف اول با خنده پر نشاط  می ايستاد. او می گفت، نمی خواهم کردها فقط  در خط خود مختاری و خواست های محدود بمانند. در جنگل، آزاد عضو گروه «قاسم» به مسئوليت نظامی رفيق سهيل سيهلی بود. در درگيری شهر عضو گروه محاصره کننده بسيج تحت فرماندهی رفيق فرامرز فرزاد قرار داشت. گروه آنها از شب تا صبح دلاورانه جنگيد. رفيق ناصر جزو اولين دسته  از رفقايی بود که به محاصره نيروهای دشمن در آمدند و ساعتها در مقابل انبوهی از مزدوران قهرمانانه مقاومت کردند و سرانجام از پای در آمدند. ولی خاطره رزم شان جاودانه شد.»

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 ناصر قاضی زاده ( کاک آزاد)
 در تاريخ
 2013-01-10
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در