Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جانباختگان   جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸                    
 
mohamadreza-wosogh

 

mohamad-reza-vosogh.jpg

محمد رضا وثوق

كمونیستهای انقلابی پیشروان و رهبران آگاه طبقه كارگرند. آنها در جریان نبرد طبقاتی گداخته و آبدیده گشته اند. آگاهی و تهور، گذشتن از منافع شخصی، سازش ناپذیری در برابر دشمن و پایداری بر اصول و آرمانهای انقلابی آنها را مظهر جامعه نوین ساخته است و اگر در میدان جنگ انقلابی زیر شكنجه  یا در مقابل جوخه اعدام با مرگ در راه رهایی بشریت ستمدیده روبرو شوند، آنرا قهرمانانه می پذیرند. جانباختن كمونیستهای انقلابی افشاندن بذر جامعه نوین است.

برای تكميل زندگينامه اين رفيق با ما تماس بگيريد. 

 

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 رفیق محمد رضا وثوق
 در تاريخ
 0000-00-00
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در