Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جانباختگان   دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸                    
 
asghar amiri

رفیق اصغر امیری

رفیق اصغر امیری (كاك پرویز): از بینانگزاران گروه مبارزه برای آزادی طبقه كارگر، مسئول تشكیلات اتحادیه در كرمانشان. عضو شورای رهبری سربدران، مسئول سیاسی گروه امین اسدی در جنگل.

رفیق اصغر از سازماندهندگان تظاهرات تاریخی و به یاد ماندنی اول ماه می سال 58 در كرمانشان بود. او نقش مهمی در تامین تداركات تشكیلات پیشمرگه زحمتكشان در سالهای 58 و 59 داشت و نقش تعیین كننده ای در بسیج رفقای كرمانشان برای پیشبرد طرح قیام سربداران داشت. پس از درگیری گزنه سرا و شرایط دشواری كه رفقای باقیمانده با آن روبرو بودند رفیق اصغر نقش موثری در حفظ وحدت سیاسی گروه ایفا كرد. رفیق اصغر درپاییز سال 62 در پی پیگردهای ادامه دار دشمن دستگیر شد و در سال 63 به جوخه اعدام سپرده شد.

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 رفیق اصغر امیری
 در تاريخ
 2013-01-10
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در