Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جانباختگان   دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ برابر با ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸                    
 
hamidreza xiyabani

رفیق حمیدرضا خیابانی

رفیق حمیدرضا خیابانی (رضا كرمانشان) در سال 1339 در خانواده ای فقیر در كرمانشان چشم بر جهان گشودواو از همان زمان كودكی برای تامین معاش مجبور به كار بود. رفیق رضا در جریان مبارزات انقلابی 57 آبدیده شد. او پس از انقلاب به "ستاد" تشكیلات دانشجویی دانش آموزی وابسته به اتحادیه كمونیستهای ایران در شهر كرمانشان پیوست. در تابستان 60 برای مدت كوتاهی دستگیر شد. وی در سال 60 برای شركت در مبارزه مسلحانه عازم جنگلهای شمال شد. و در نبردهای مسلحانه سربداران شركت جست. رفیق حمیدرضا خیابانی در سال 1363 در سنندج دستگیر شد. او را بلافاصله به زندان اوین منتقل كردند و در 28 خرداد همان سال به جوخه اعدام سپردند.

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 رفیق حمیدرضا خیابانی
 در تاريخ
 2013-01-10
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در