Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جانباختگان   چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸                    
 
hamid rajpout

حميد راج پوت

در جریان انقلاب 57، جوانی دانش آموز بود كه به صف هواداران اتحادیه كمونیستهای ایران پیوست. رفيق حميد جزء اولين تيمهاي اعزامي به جنگل در اوايل شهريور ماه 60 بود. او نقش فعالي در تداركات اوليه جنگل بر عهده داشت. رفيق حميد از جمله رفقاي جواني بود كه با سخت تر شدن شرايط مبارزه در جنگل، شكوفا شدند و روحيه انقلابي جمع را تقويت نمودند.وي در شب قيام آمل با مهارت فوق العاده، سنگر پاسداران در مقر بسيج را با شليك گلوله آر پي جي در هم كوبيد. رفيق حميد جزء معدود رفقائي بود كه توانست از حلقه محاصره بسيج خارج شود. وليكن روز هفتم بهمن ماه كه او كه به همراه عده اي ديگر از رفقا در خانه اي پناه گرفته بودند، اسير شدند. دو روز بعد، حميد در كنار چند تن ديگر از رفقا در ورزشگاه آمل تيرباران شد.

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 حميد راج پوت
 در تاريخ
 2013-01-10
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در