Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
    دوشنبه ۴ تير ۱۳۹۷ برابر با ۲۵ ژوئن ۲۰۱۸                    
 
مراسم انترناسیونالیستی در بزرگداشت سربداران

مراسم انترناسیونالیستی در بزرگداشت سربداران

در تاریخ 5 بهمن 1392 در بزرگداشت قیام آمل مراسمی انترناسیونالیستی با حضور رفقایی از چند کشور برگزار شد. متن زیر ترجمه ی سخنانِ یکی از هواداران حزب کمونیست انقلابی آمریکا و گروه مانیفست کمونیست انقلابی در این مراسم است.

 

برخی از ما افتخار آشنایی با رفقایی را داشتیم که در تدارک و جنگ سربداران فعال بودند یا جان خود را در امواج ترور ارتجاعی که ملّایانِ درنده خو به انتقامِ قیام آمل به راه انداختند، از دست دادند. برخی از این رفقا به دلیل خدماتشان در ترویج کمونیسم و آموزه های مائوتسه دون در آمریکا، احترام عمیقی در میان رفقای حزب کمونیست انقلابی آمریکا داشتند. برای من افتخاری واقعی است که امروز همراه با رفقا و هواداران حزب کمونیست ایران (م.ل.م) و کمونیست های انقلابی از دیگر نقاط جهان در این جا هستم تا به یاد آنان ادای احترام کنم.

امروز در موقعیتی نیستم که تاریخچه ای از سربداران را ارائه بدهم یا به درس آموزی گسترده از آن بپردازم. ما و دیگران به یادگیری از این تجربه ی غنی ادامه خواهیم داد. در این جا فقط می خواهم در مورد یک قیام شکست خورده اما قهرمانانه چند کلام بگویم. نمونه های دیگری از «قیام ها» در تاریخ انقلاب پرولتری هست که شکست خوردند اما راه را برای پیشروی آینده باز کردند. کمون پاریس را به خاطر بیاوریم. تا آن جا که می دانم، مارکس حتا قبل از این قیام امید کمی به پیروزی آن داشت. اما وقتی که قیام آغاز شد او نیز مانند بسیاری از پاریسی ها قلب خود را به درون این مبارزه پرتاب کرد و درس های تعیین کننده ای از آن بیرون کشید که تا همین امروز یاور ما هستند.

یا به یاد بیاوریم که چگونه لنین قیام عید پاک دوبلین را گران قدر دانست؛ قیامی که از جهات بسیار، ضعیف تر از قیام آمل بود و بسیار راحت تر از قیام آمل سرکوب شد. فکرش را بکنید که چگونه لنین آن هایی را که این قیام را «کودتا» خوانده و کم اهمیت دانستند، خوار شمرد و مورد شماتت قرار داد.

به این فکر کنید که ما چگونه به سربداران افتخار می کنیم و یادشان را گرامی می داریم و این احساس را مقایسه کنید با حس تحقیر و نفرتی که به درستی هر انسان با شعور و شرافتمند نسبت به آن رویزیونیست ها و خائنینی دارد که در شکار انقلابیون به رژیم کمک ‏کردند و در گوشه ی خیابان ها ایستاده و انقلابیون را شناسایی کرده و با انگشت به شکارچیان نشان دادند.

در میان رزمندگان سربدار گیجی زیادی در مورد خط و سیاست و استراتژی موجود بود اما این اشتباه ها، اشتباه رفقایی بود که عزم جزم کرده بودند از اپورتونیسم راست گسست کنند، مصمم بودند بیرق انقلاب را که در حال سقوط بود بلندتر کنند و پرچم کمونیسم را برافراشته نگاه دارند. به این معنا آنان فرزندان به حق کموناردها بودند.

امروز، جنبش کمونیستی در سطح جهان و در خاورمیانه ضعیف است. آن چه باب آواکیان در مورد موقعیت آن می گوید درست است: در سطح جهان کمونیسم به مویی بند است. نتیجه آن است که باید با تمام قوا آن را نجات دهیم و تنها راه نجاتش آن است که آن را به سطحی عالی تر برسانیم. ما می دانیم که رفقای ما در ایران همانند کمونیست های انقلابی در همه ی کشورها، ضعیف هستند. اما در عین حال می دانیم که آنان هنوز در حال مبارزه اند، می دانیم که این رفقا نه تنها خاکستر گرم مبارزات گذشته و تداوم مبارزه در ایران و در سراسر جهان را با خود حمل می‏کنند بلکه همچنین در این جهان در زمره ی عده ی قلیلی هستند که با قدرتمندی به دفاع از سنتز نوین بلند شده اند و برای گسترش آن در جهان می جنگند. آیا می توان تردیدی در این امر داشت که قهرمانی، دوراندیشی و فداکاری سربداران، پایه و اساس بسیار مهمی را برای شکل گیری و پیشروی حزب کمونیست ایران (م.ل.م) فراهم کرد؟!

امروز در ایران و جهان، ما نیازمند سربدارانی بیشتر، سربدارانی بهتر با درکی تیزتر در مورد هدف و حتا دوراندیش تر هستیم. نیازمند توانایی بالاتر در ادغام توده های مردم در فرایند یک مبارزه ی پیوسته هستیم. اما نمونه ی سربداران، در تمام دورانی که شعله های مبارزه ی انقلابی برای استقرار یک دولت پرولتری در ایران یا در دیگر نقاط جهان دوباره برافروخته می شود، به ما الهام و شجاعت خواهد بخشید و با شعله ور شدن نبرد و رسیدن لحظه ی شیرین پیروزی، مبارزینِ آینده اندکی تامل کرده و به یاد سربداران خواهند گفت: «رفقا، سپاس!».

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 مراسم انترناسیونالیستی در بزرگداشت سربداران
 نوشته
 حقيقت 67
 در تاريخ
 سه-شنبه ۵ فروردين ۱۳۹۳
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در