Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 یادمان رفیق امیر حسن پور   چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷ برابر با ۱۸ جولای ۲۰۱۸                    
 
پروین اشرفی

معتقد به مرز نیستم، به ایجاد دولت های جدید نیستم، معتقد به وطن و کشور نیستم و فکر می کنم مخصوصا مرزها پدیده های دنیای کهن هستند. آرزوی من برداشتن همه ی مرزهاست. من به شدت ناراحتم که بشر به ملیت ها و اقوام جداگانه تقسیم شده. به هیچ ملیتی افتخار نمی کنم. به ناسیونالیسم هم به دیده ی انتقادی نگاه می کنم چه مال ملت ستمگر و چه ستمدیده....بشر مدتهاست، حداقل صد و پنجاه سال است، از لحاظ فکری، ذهنی، عاطفی، سیاسی و تئوریک به جایی رسیده که مرزها باید برداشته شوند. و این مرزها مانعی ست در راه رشد بیشتر بشریت."
قلب گوینده این سخنان، دکتر امیر حسن پور، مبارز دیرین خلق کرد، مارکسیست، نظریه پرداز و صاحب صدها تألیف در زمینه های گوناگون واستاد بازنشسته ی دانشگاه های کانادا، امروز صبح از تپیدن بازایستاد.


از این بابت متأسفم و به همگی و بخصوص به شهرزاد مجاب عزیز تسلیت میگویم. یادش گرامی باد.

پروین اشرفی

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 پروین اشرفی
 در تاريخ
 2017-06-26
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در