Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 یادمان رفیق امیر حسن پور   چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ برابر با ۲۱ فوريه ۲۰۱۸                    
 
پروین اشرفی

معتقد به مرز نیستم، به ایجاد دولت های جدید نیستم، معتقد به وطن و کشور نیستم و فکر می کنم مخصوصا مرزها پدیده های دنیای کهن هستند. آرزوی من برداشتن همه ی مرزهاست. من به شدت ناراحتم که بشر به ملیت ها و اقوام جداگانه تقسیم شده. به هیچ ملیتی افتخار نمی کنم. به ناسیونالیسم هم به دیده ی انتقادی نگاه می کنم چه مال ملت ستمگر و چه ستمدیده....بشر مدتهاست، حداقل صد و پنجاه سال است، از لحاظ فکری، ذهنی، عاطفی، سیاسی و تئوریک به جایی رسیده که مرزها باید برداشته شوند. و این مرزها مانعی ست در راه رشد بیشتر بشریت."
قلب گوینده این سخنان، دکتر امیر حسن پور، مبارز دیرین خلق کرد، مارکسیست، نظریه پرداز و صاحب صدها تألیف در زمینه های گوناگون واستاد بازنشسته ی دانشگاه های کانادا، امروز صبح از تپیدن بازایستاد.


از این بابت متأسفم و به همگی و بخصوص به شهرزاد مجاب عزیز تسلیت میگویم. یادش گرامی باد.

پروین اشرفی

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 پروین اشرفی
 در تاريخ
 2017-06-26
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در