Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 یادمان رفیق امیر حسن پور   چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ برابر با ۲۱ فوريه ۲۰۱۸                    
 
FaribaAmirkhizi

تصویری که از تو برای همیشه باقی خواهد ماند:

 

پویایی، لبخند، عشق به زندگی، امید و تلاش برای تغییر، آموختن بی‌وقفه و فروتنی بی پایان

و همدست همیشگی توده ها برای گسستن زنجیر

یک کمونیست خستگی ناپذیر!!!!!

رفیق امیرحسن پور

-------------

من با غمِ فراوانم ، خشم صدایِ توفانم

دردِ سفیدِ بارانم ، فریادِ جاودانم

راهم پر از سیاهی ها ، در فکر روشنایی ها

شکلِ شکستنِ موجم ، اما سرودِ اوجم

*

تا بوده این چنین بوده ، پرواز همیشه پرواز است

مرغی که در قفس مانده ، در فکر راهِ تازه است

چون جشن ِ خاک و خاکستر ، پایانِ هر چه بودم نیست

آتش همیشه می ماند ، یک حرف همیشه کافیست

حرفِ من و صدای من ، روزی دوباره می آید

در گوشِ شهر ِ عشق ِ تو ، دروازه می گشاید

*

روزی صدایِ آزادم ، در هر ستاره می پیچد

با من ، تو وُهزاران من ، مثل ِ شکوهِ یک تن

 آن روز ، دوباره می خوانیم ، خشم ِ صدای توفانیم ما .

 

فریبا امیر خیزی

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 فریبا امیر خیزی
 در تاريخ
 2017-06-24
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در