Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 یادمان رفیق امیر حسن پور   چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷ برابر با ۱۸ جولای ۲۰۱۸                    
 
FaribaAmirkhizi

تصویری که از تو برای همیشه باقی خواهد ماند:

 

پویایی، لبخند، عشق به زندگی، امید و تلاش برای تغییر، آموختن بی‌وقفه و فروتنی بی پایان

و همدست همیشگی توده ها برای گسستن زنجیر

یک کمونیست خستگی ناپذیر!!!!!

رفیق امیرحسن پور

-------------

من با غمِ فراوانم ، خشم صدایِ توفانم

دردِ سفیدِ بارانم ، فریادِ جاودانم

راهم پر از سیاهی ها ، در فکر روشنایی ها

شکلِ شکستنِ موجم ، اما سرودِ اوجم

*

تا بوده این چنین بوده ، پرواز همیشه پرواز است

مرغی که در قفس مانده ، در فکر راهِ تازه است

چون جشن ِ خاک و خاکستر ، پایانِ هر چه بودم نیست

آتش همیشه می ماند ، یک حرف همیشه کافیست

حرفِ من و صدای من ، روزی دوباره می آید

در گوشِ شهر ِ عشق ِ تو ، دروازه می گشاید

*

روزی صدایِ آزادم ، در هر ستاره می پیچد

با من ، تو وُهزاران من ، مثل ِ شکوهِ یک تن

 آن روز ، دوباره می خوانیم ، خشم ِ صدای توفانیم ما .

 

فریبا امیر خیزی

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 فریبا امیر خیزی
 در تاريخ
 2017-06-24
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در