Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 یادمان رفیق امیر حسن پور   سه-شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷                    
 
HassanRahmanpana

دکتر امیر حسن پور از میان ما رفت !

 

دکتر امیر حسن پور مبارز ثابت قدم ضد استبداد و بی عدالتی ، ضد نظام ظالمانه و ضدبشری سرمایە داری ، کمونیست متعهد و اگاه ، محقق ، زبان شناس ، استاد دانشگاه ، مدافع پیگیر زنان ستم کش، مدافع جسور جنبش انقلابی کردستان و ضد ستمگری ملی و نژادی ، انسانی پاک و اهل علم ، دانش و قلم ، سحرگاه روز شنبە ٢٤ ژوئن ٢٠١٧ برای همیشه قلب مالامال از عشقش به رهایی انسان از طپش باز ایستاد. هیچ درجە از تفاوت در برخی نگرش ها ، هرگز باعث قدردانی از زندگی پر از افتخار و دست آوردهای علمی و مبارزاتی رفیق امیر حسن پور نخواهد شد . چنین انسان رزمندە و خستگی ناپذیری شایستە بیشترین ارج نهادن ها است .

یادش قرنها در قلب ها خواهد ماند .

 

 به درود رفیق

حسن . رحمان پناه

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 حسن رحمان پناه
 در تاريخ
 2017-06-24
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در