Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 یادمان رفیق امیر حسن پور   چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷ برابر با ۱۸ جولای ۲۰۱۸                    
 
HassanRahmanpana

دکتر امیر حسن پور از میان ما رفت !

 

دکتر امیر حسن پور مبارز ثابت قدم ضد استبداد و بی عدالتی ، ضد نظام ظالمانه و ضدبشری سرمایە داری ، کمونیست متعهد و اگاه ، محقق ، زبان شناس ، استاد دانشگاه ، مدافع پیگیر زنان ستم کش، مدافع جسور جنبش انقلابی کردستان و ضد ستمگری ملی و نژادی ، انسانی پاک و اهل علم ، دانش و قلم ، سحرگاه روز شنبە ٢٤ ژوئن ٢٠١٧ برای همیشه قلب مالامال از عشقش به رهایی انسان از طپش باز ایستاد. هیچ درجە از تفاوت در برخی نگرش ها ، هرگز باعث قدردانی از زندگی پر از افتخار و دست آوردهای علمی و مبارزاتی رفیق امیر حسن پور نخواهد شد . چنین انسان رزمندە و خستگی ناپذیری شایستە بیشترین ارج نهادن ها است .

یادش قرنها در قلب ها خواهد ماند .

 

 به درود رفیق

حسن . رحمان پناه

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 حسن رحمان پناه
 در تاريخ
 2017-06-24
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در