Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 حقيقت دوره سوم- شماره 74  دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ ژوئن ۲۰۱۹       
رخنه  ای مارکسیستی به اندیشه ی اوجالان

رخنه  ای مارکسیستی به اندیشه ی اوجالان

 

نام کتاب: نقد جهان اوجالان

نویسنده: صلاح قاضی  زاده با همکاری امید بهرنگ

ناشر: انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

 

«نقد جهان اوجالان» عنوان کتابی است که به زودی از سوی انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م) منتشر خواهد شد. موضوع اصلی کتاب، نقد [یا به زبان کردی «رخنه»] اندیشه ها و خط سیاسی و ایدئولوژیک عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) از موضع مارکسیستی است. در این کتاب همچنین در کنار تفکرات اوجالان و پ.ک.ک، برخی از اسناد اصلی حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) نیز مورد بررسی و نقد قرار گرفته اند. این کتاب نخستین نقد جامع نسبت به تفکرات و جهان بینی اوجالان به زبان فارسی است و تا آنجا که می دانیم، تاکنون چنین نقد مشروحی از موضع کمونیستی حتی به زبان های اروپایی نیز نوشته نشده است.

کتاب دارای یک مقدمه، یک مؤخره و هشت فصل است. مقدمه با طرح اهمیت موضوع بحث و تاریخچه فشرده ای از پ.ک.ک و پژاک آغاز شده و در ادامه به توضیح منابع تحقیق و روش تحقیق و نقد می پردازد. در مقدمه چنین نوشته شده که کتاب ضمن بررسی رئوس نظرات اوجالان، به دنبال اثبات این ادعا است که اندیشه و خط سیاسی و ایدئولوژیک او نه تنها به رهایی انسان از قید و بند نظام سرمایه داری جهانی و تبعات مخرب و ویرانگر آن منجر نخواهد شد، بلکه قادر به حل مسئله ستم ملی در ترکیه و سایر مناطق کردستان نیز نیست.

فصول کتاب منطبق با محورهای اصلی نقطه نظرات اوجالان تنظیم شده است. فصل اول به بررسی روش شناسی (متدولوژی) نظرات اوجالان و درک او از علم و شناخت و معرفت بشری متمرکز شده است. نقد نگرش اوجالان به جامعه و تاریخ، نکته ی مرکزی فصل دوم است که با دفاع از ماتریالیسم تاریخی در مقابل روش مورد ادعای وی یعنی «جامعه شناسی آزادی» همراه خواهد بود. فصل سوم به نقد اوجالان از تئوری دولت و الگوی مورد نظر وی در این مورد یعنی «کنفدرالیسم دمکراتیک» پرداخته است. فصل چهارم درباره ی نگاه اوجالان و پ.ک.ک به مبارزه ی مسلحانه و جنگ و نقد تئوری «دفاع مشروع» است. فصل پنجم به ناسیونالیسم اختصاص یافته و اینکه خصلت ناسیونالیستی تفکرات اوجالان و طرفدارانش دارای چه عناصری است و در مقابل آن چگونه باید افق رهایی ملت کُرد را ترسیم کرد. مسئله ی زنان موضوع فصل ششم است که پیش تر به صورت مجزا در نشریه حقیقت منتشر شده بود. نگاه اوجالان به مقوله ی دین و اسلام، موضوع فصل هفتم کتاب است. فصل هشتم به بررسی نقدهای اوجالان به مارکسیسم اختصاص پیدا کرده و اینکه اوجالان و حزبش در چه شرایط تاریخی ای ادعای مارکسیست بودن کردند و واقعاً چه درکی از مارکسیسم داشتند. در فصل نتیجه گیری نیز افق و ماهیت طبقاتی اندیشه و خط اوجالان و پ.ک.ک و شرایط تاریخی و سیاسی منطقه که به شکل گیری خط و مشی اوجالان و پ.ک.ک پس از دهه 90 میلادی منجر شد، پرداخته است.

راهنمای کار نویسنده در نقد جهان اوجالان، مباحث مهم مارکسیستی و اندیشه های مارکس، انگلس، لنین، مائو تسه دون و سنتز نوین باب آواکیان بوده است. این کتاب از پروژه های حزب کمونیست ایران (م ل م) است که بیش از یک سال کار تحقیقی و پژوهشی بر سر تدوین آن صورت گرفته است. نویسندگان برای نوشتن این نقد، نزدیک به 15 کتاب اصلی عبدالله اوجالان و چند جزوه اصلی پ.ک.ک و پژاک و اکثر نشریات پژاک را به زبان های فارسی، کردی و ترکی مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند.

در شرایط حساس منطقه و کردستان انتشار کتاب نقد جهان اوجالان فرصتی است برای بردن بینش واقع بینانه و نگاه علمی و انقلابی نسبت به تحولات کردستان، به میان توده های مردم و به ویژه جوانان انقلابی و کارگران و زحمتکشان کُرد. این کتاب در سایه ی نقد نظرات یکی از بزرگ ترین احزاب کردی، نشان می دهد که ریشه کن شدن ستم ملی و رهایی واقعی اکثریت مردم کردستان به طور لاینفکی به سرنوشت انقلاب کمونیستی و استقرار یک جامعه سوسیالیستی در هر کشور بسته است و بدین ترتیب چهارچوبه های افق رهایی واقعی توده های مردم کردستان را تبیین می کند. تبلیغ و ترویج کتاب نقد جهان اوجالان، به راه انداختن جلسات بحث و نقد و گفتگو پیرامون مباحث، تکثیر و انتشار و ترجمه کردن کتاب به زبان های کردی سورانی و کورمانجی و ترکی استانبولی، گام مهمی است در جهت تبلیغ و ترویج و سازماندهی کمونیستی در کردستان و هر نقطه ی دیگری. •

      
بازگشت
htm  pdf
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در