Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
انتشارات حزب 
انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست - لنینیست - مائوئیست) با هدف تدوین و انتشار نشریه، بلوتن، کتاب، فیلم، کلیپ های ویدئویی بروشور، پوستر، و اسناد حزب در زمینه های اقتصاد، سیاست، مواضع سیاسی، نقد ها، پلنوم ها، کنگره ها و سنتز نوین بطور مشخص از سال 1384 فعالیت خود را آغاز نمود و تا کنون ده ها عنوان کتاب در زمینه های ذکر شده منتشر نموده است. علاوه بر کتابهای مفید در زمینه های مورد نیاز که  از سوی ناشرین معتبر تهیه و ترجمه ویا نشر شده  در این قسمت ما بطور مشخص فعالیت های حزب در مورد انتشارات خودش را برای دسترسی سریعتر به موضوعات و مواضع حزب بطور جداگانه گرد آورده ایم.

تئوری مارکسیستی و سنتز نوین کمونیسم
از اقتصاد و سیاست
کمونیسم نوین
چالش های انقلاب سوسیالیستی در آمریکا

ادامه

سربداران و تاریخچه حزب
چهار گفتار فلسفی از اسناد درونی اتحادیه کمونیست های ایران
پرنده نو پرواز
ادای دین به یک رهبر کمونیست برجسته

ادامه

اقتصاد سیاسی مارکسیستی
از اقتصاد و سیاست
ریموند لوتا چه اتفاقی دارد می افتد و این چه معنایی می تواند داشته باشد؟
كتاب آموزشی شانگهای
اقتصاد مائوئیستی و مسیر انقالبی به سوی کمونیسم
دو مقاله از مائو تسه دون در نقد اقتصاد شوروی

ادامه

نقد و پلمیک کمونیستی
نقد جهان اوجلان
دو مقاله در باره سنتز نوین باب آواکیان تجسم دوباره انقلاب و کمونیسم و آلن بادیو و کمونیسم
بشریت نیاز به انقلاب کمونیستی دارد
سیاست رهایی بخش آلن کمونیسمی در قفس بورژوایی

ادامه

تاریخ جنبش کمونیستی
تاریخ واقعی کمونیسم
از آهن مذاب تا گدازه خشک تاملی در ادبیات و هنر شوروی از اکتبر 1917 تا دهه 1960
نیمی از آسمان در باره رهایی زنان در چین

ادامه

زنان
درک اهمیت ستم بر زن برای انقلاب کمونیستی و مفهوم سازی آن
مباحثی از ریموند لوتا
و ما انکار خدایشان بودیم
زن در زندان های جمهوری اسلامی - 60 گفتگو با زندانیان سیاسی دهۀ
رقص درگردباد نگاهی به زندگی تینا مودتی

ادامه

جهان و خاورمیانه
آیا زنجیرهای نظم کهن در هم شکسته خواهد شد یا فقط به لرزه خواهند افتاد؟
بن بست خیزش های عربی و راه برون رفت

ادامه

هنر و ادبیات
گپی بر سر هنر
از شکوفه های درخت تن
از آهن مذاب تا گدازه خشک تاملی در هنر و ادبیات شوروی

ادامه

ایران
قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران . بهمن ۱۳۹۷
سرنگونی نظام پدرسالار جمهوری اسلامی گامی فوری در راه رهایی زنان. در نقد کمپین یک میلیون امضا و «فمنیسم اسلامی». مریم جزایری
برنامه حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست - مائوئیست)

ادامه
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در