Print  |  close
جنگ کثیف و تجاوز نظامی ارتش ارتجاعی عراق، حشد الشعبی و سپاه قدس علیه مردم کردستان محکوم است!

جنگ کثیف و تجاوز نظامی ارتش ارتجاعی عراق، حشد الشعبی و سپاه قدس علیه مردم کردستان محکوم است!

سرانجام سحرگاه صبح دوشنبه 24 مهرماه حیدر العبادی نخست وزیر عراق به وعده ای که دو روز بعد از انجام رفراندوم در پارلمان عراق برای حمله به کردستان به تصویب رسید، عمل کرد. نیروهای ارتش ارتجاعی عراق و نیروهای ویژه آن که آموزش دیده نظامیان آمریکایی بودند، با همراهی نیروهای حشد شعبی که از مدتها قبل در این مناطق مستقر شده بودند پس از به تصرف در آوردن مهمترین پایگاه های نظامی و میادین نفتی و فرودگاه کرکوک، نقاط کلیدی شهر مانند استانداری و دیگر ساختمان های دولتی را نیز به تصرف خود در آوردند. این عملیات در واقع پاسخ ارتجاعی دولت عراق به رفراندومی است که در کردستان برای استقلال صورت گرفت. متعاقب این حمله، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری بارزانی، اتحادیه میهنی کردستان را متهم به خیانت کرد که نیروهای این اتحادیه بدون هیچ مقاومتی مواضع خود را به نیروهای ارتش عراق و حشد الشعبی واگذار کرده اند. از سوی دیگر اتحادیه میهنی هم حزب دموکرات را متهم می کند که رفراندوم بارزانی موقعیت کردستان را به خطر انداخته است. این نخستین بار نیست و تاریخچه این احزاب پر است از این گونه خیانت ها.

در همان زمانی که نقشه اشغال کرکوک با همراهی سپاه پاسداران ایران و نیروهای دست پرودهٔ ایران طراحی می شود، جلاد مردم سوریه پاسدار قاسم سلیمانی بر مزار جلال طالبانی رفته و سپس برای مذاکره با بارزانی عازم اربیل می شود. دولت جمهوری اسلامی و دولت ترکیه به شکل آشکار و پنهان آمادگی خود را برای همراهی کردن دولت و ارتش عراق اعلام کرده اند. در اولین روز حملهده ها نفر از مردم عادی ونیروهای نظامی کرد کشته شده‌اند و ده ها هزار نفر از ساکنین کرد شهر کرکوک و حومه اش بار دیگر آواره شدند. همزمان با اشغالگری ارتش عراق و پاسداران سپاه قدس، دولت ایران و میدیایشکارزار شوونیستی کثیفخود را به راه انداختند و پیروزی ارتش عراق را تحت عنوان "کرکوک به بغداد پیوست، کرکوک کوک شد" جشن گرفتند. این قصه تلخ تا زمانی که نیروهای ارتجاعی بر مسند قدرت باشند پایانی ندارد. دیر زمانی است که خلق کرد در چهار پارچه کردستان مورد حمله دولت های ارتجاعی فارس و ترک و عرب قرار دارد.

به دنبال تغییر و تحولات پس از سرنگونی صدام بورژوازی کرد در عراق توانست به امتیازاتی دست یابد ولی دست یابی به برخی از حقوق برحق به معنای پایان ستم ملی نبود حتی همدست شدن دولت بارزانی و طالبانی با امپریالیست های آمریکایی و اروپایی تضمینی برای حفظ این قدرت نیست. تا زمانی که طبقات بورژوا- فئودال عرب و فارس و ترک در قدرت باشند تضمینی برای پایان دادن به این گونه حملات شوونیستی نخواهد بود. راه حل های نیمه و محدود نیز به این ستم ها پایان نخواهد بخشید بلکه این ستم را کشدار و دشمنی بین ملل را حفظ می کند. هیچ معجزه ای اتفاق نخواهد افتاد تا زمانی که صحنه گردان نیروهای ارتجاعی باشند. این شرایط تنها توده های مردم را با دشواری ها و مصائب بزرگ روبرو خواهد کردتا زمانی که تلاش نشود یک دولت بنیادا متفاوت یعنی دولت سوسیالیستی که منافع کل جامعه بدون برتری‌ها و اولویتهای ملی، مذهبی و جنسیتی برآورده کند، باز شاهد نابودی میلیون ها انسان و بی خانمانی و کوچ خواهیم بود. همانطور که بارها گفته ایم تنها پاسخ واقعی و موثر به این وضعیت، برافراشتن پرچم کمونیسم انقلابی است. این یعنی اشاعه آگاهی در مورد تنها آلترناتیو واقعی برای رها شدن از این مصیبت ها، ستم ها و دهشت های بی پایان یعنی انقلاب کمونیستی. ما در شرایطی که جنگ های ضد مردمی با خود کوهی از کثافات برتری جویانه، نژادپرستانه و ناسیونالیستی را در ذهن جامعه خالی می کنند، بر خلاف جریان شنا کردن تآکید خواهیم کرد و پرچم راهنمای انترناسیونالیسم کمونیستی را برای متحد کردن توده های کشورها و ملل تحت ستم مختلف بلند می کنیم.

زنده باد حق ملل در تعیین سرنوشت خویش!

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

حزب کمونیست ایران )مارکسیست- لنینیست- مائوئیست(

24مهرماه 1396