Print  |  close
عربستان سعودی ایران را متهم به �اعلام جنگ� می کند و حکام امپریالیسم آمریکا آن را تایید می کنند

عربستان سعودی ایران را متهم به �اعلام جنگ� می کند و حکام امپریالیسم آمریکا آن را تایید می کنند

افکارمان را چگونه شکل می دهند؟ آمریکایی فکر کردن را کنار بگذارید و به فکر بشریت باشید!

از: نشریه انقلاب (رولوشن) ارگان حزب کمونیست انقلابی آمریکا. 9 نوامبر[1]

 

عربستان سعودی، پادشاهی بنیادگرای اسلامیِ عهد بربریت؛ یکی ازمهره ها و ابزار کلیدی امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه و به طور کلی، در جهان بوده است و در چند دهۀ گذشته، به نیابت از سوی آمریکا یا در حمایت از اهداف آمریکا و مقاصد ارتجاعی خودش، جنایت های بیشماری مرتکب شده است.

رژیم ترامپ/پنس در آمریکا برای تشدید خصومتش با ایران، بر حمایت های خود از عربستان سعودی افزوده است.

جمهوری اسلامی ایران یک رژیم دینمدار ارتجاعی است که در اواخر دهۀ 1970 و در دهۀ 1980، برای تحکیم قدرت خود هزاران انسان کمونیست و رادیکال و دموکرات را کشتار کرد و احکام ستمگرانۀ پدرسالاری دینی را بر زنان تحمیل کرده است. هیچ کس نباید ذره ای �همدردی� با این رژیم داشته باشد. زیرا وجودش هیچ ربطی به رهایی بشریت ندارد و هرگز بدیلی در مقابل امپریالیسم نیست. اما حملات آمریکا و عربستان، به علت جنایت های این رژیم نیست. آن ها جمهوری اسلامی ایران را آماج حملات خود قرار داده اند زیرا این رژیم با دیگر قدرت های جهانی وارد معامله و زد و بند می شود و متحدین ارتجاعی و تحت الحمایۀ خود را در لبنان و سوریه و عراق و دیگر نقاط منطقه تقویت می کند. آمریکا این اعمال و تحرکات ایران را مانعی در راه کنترل تبهکارانه چند دهساله اش بر منطقه می داند و عربستان رفتار ایران را مانعی بر سر راه نقشه های قلدرمنشانۀ خود می داند.

تهدیدهای آمریکا و عربستان علیه ایران در حال تشدید است زیرا کنترل آمریکا بر خاورمیانه با تضادها و چالش های زیادی، از جمله از سوی ایران مواجه شده است. رژیم ترامپ/پنس مصمم است سلطۀ آمریکا را در این منطقه و جهان تحمیل کند و برایش مهم نیست چه شماری از توده های مردم، در این پروسه سلاخی، شکنجه و تکه تکه شده و زندگی شان درهم شکسته خواهد شد.

افزایش تهدیدهای آمریکا و عربستان سعودی، کشتار جمعی و جنایت های جنگی شان در یمن که میلیون ها نفر یمنی را در شرایط مرگ و زندگی قرار داده است، ضرورت ضدیت جدی و فعال و گسترده با تجاوز آمریکا و حرکات جنگ طلبانه اش و بیرون راندن این رژیم فاشیستی از قدرت را تبدیل به امری عاجل و فوری کرده است.

عربستان سعودی ادعا می کند در هفتۀگذشته موشکی از یمن به سوی پایتختش ریاض شلیک شد. حکام عربستان، می گویند ایران این موشک را به یمنی ها داده است تا آنان به عربستان شلیک کنند. حکام عربستان اعلام کرده اند که این عمل را یک �اقدام جنگی� و �جنایت جنگی� از سوی ایران، تلقی می کنند. بلافاصله رژیم ترامپ/پنس به هواداری از عربستان برخاست و آتش بیار معرکه شد. روز سه شنبه، سفیر آمریکا در سازمان ملل (نیکی هیلی) اعلام کرد، احتمالا ایران منشاء موشک بوده و �بر آتش جنگ یمن دامن می زند� و خواهان واکنش بین المللی علیهایران شد.

اما بیایید یک لحظه صحت و سقم اتهامات عربستان را کنار بگذاریم و فرض کنیم ایراناین موشک را داده باشد. در شرایطی که عربستان سعودی در دو سال گذشته، صدها و بلکه هزاران بمب مختلف ساخت آمریکا را روی بازارها، بیمارستان ها، کارخانه های مواد غذایی، مساجد و خانه های مردم ریخته است، چرا توده های مردم باید درگیر این هیاهوی موشکی شده و به خاطر این که ممکنست ایران به شورشیان هوثی در یمن کهعلیه سعودی ها می جنگند، موشک داده باشد خشم خود را روی ایران متمرکز کنند؟ آنهم درست زمانی که امپریالیست های آمریکایی فقط در دهه گذشته بیش از صد میلیارد دلار سلاح کشتار جمعی به عربستان داده اند و قرارداد 1.3 میلیارد دلاری برای فروش 22000 بمب و دیگر مهمات کشتار را با آن بسته اند؟

عربستان و آمریکا از ایران به خاطر �تجاوز� و �جنایت های جنگی� انتقاد می کنند آنهم درست در زمانی که در حال پیش برد جنگ هایی هستند که بیرحمی، بربریت و جنایت کارانه بودنشان انکار ناپذیر است. کارزار بمباران یمن و محاصرۀ آن توسط عربستان سعودی، یک دائره المعارف جنایت های جنگی است. عربستان در کارزارهای بمبارانش از بمب های آمریکایی، کمک دستگاه اطلاعاتی آمریکا برخوردار است و آمریکا بمب افکن های عربستان را در هوا سوخت رسانی می کند. این جنگ علیه یکی از فقیرترین کشورهای جهان پیش برده می شود که هر لحظه، عمیق تر در جهنم فرو می رود. امروز، نزدیک به 17 میلیون نفر یمنی برای زنده ماندن نیازمند کمک رسانی های غذایی هستند و هفت میلیون نفر از گرسنگی در شرُف مرگ اند، دو میلیون کودک از سوء تغذیه در حال مرگ هستند. در میان آنها 385 هزار کودک برای زنده ماندن نیاز فوری به کمک و درمان دارند. گویی این دهشت ها کافی نبود، که بیماری وبا هم در یمن فراگیر شد. و امروز 900000 (نهصد هزار) نفر که ده ها هزار نفرشان کودک هستند، وبا گرفته اند. وبا که یک اپیدمی (بیماری مسری) قابل پیش گیری است، در نتیجۀ نابودی فاضلاب ها، نظام بهداشت و درمان و نابودی تولیدات مواد غذایی و سد شدن راه واردات توسط محاصرۀ عربستان سعودی، به وجود آمده است.

و اکنون، پس از ماجرای موشک، عربستان سعودی محاصرۀ یمن را شدت بخشیده و کلیۀ نقاط ورودی به یمن را بسته است و از ورود کمک های بشردوستانه که میلیون ها نفر گرسنه و بیمار و قحطی زده نیاز عاجل به آن دارند، ممانعت می کند. نزدیک به پانزده آژانس کمک رسانی بشردوستانه هشدار داده اند اگر محاصرۀ عربستان فورا برداشته نشود، با فاجعه ای که حتا خیال آن وحشت آور است، مواجه خواهیم شد.یعنی با بزرگترین قحطی که �میلیون ها قربانی خواهد داشت� و این پدیده ای است که در چند دهۀ گذشته بی سابقه است.

 

کدامین قتل عام نسل کشانه توسط موشک ها، بمب ها، تحریم ها می تواند �چیز خوبی� باشد؟

 

در آمریکا، حکام و مدیای آن مردم را طوری تعلیم می دهند که آن ها فکر کنند وقتی مردم کشوری توسط موشک و بمب و تحریم های آمریکا و متحدانش قتل عام شوند، این �امر خوبی� است. اما اگر این قتل عام توسط کشوری که آمریکا و متحدینش آن را خطرناک می دانند انجام شود، �امر بدی� است. در آمریکا، مردم تعلیم می بینند که فکر نکرده �منافع آمریکا�، یعنی منافع امپراتوری ستم و استثمار بین المللیِ آمریکا را عین منافع خودشان تلقی کنند. در هستۀ مرکزی تعلیماتی که حکام ایالات متحدۀ آمریکا می دهند، دروغ بزرگ توتولوژیک قرار دارد (جی.تی.اف[2]). باب آواکیان در سخنرانی یک ساعتۀ اخیرش تحت عنوان �رژیم ترامپ/پنس باید برود! به نام بشریت، ما حاضر به قبول آمریکای فاشیست نیستیم، جهان بهتری امکان پذیر است� این دروغ بزرگ را تشریح و افشا می کند.[3]

خودتان را از اسارت این دروغ بزرگ خلاص کنید! دروغ بزرگی که توتولوژی است. منظور از "دروغ"، فکر یا شیوۀ تفکر غلط است. و منظور از "توتولوژی"، شیوۀ استدلال چرخان است که اثبات چیزی را در تکرار خود آن چیز می بیند. دروغ توتولوژیک بزرگ که به آن اشاره می کنم این است که گویا آمریکا نیروی خیر درجهان است و در نتیجه، هر کاری می کند خیر است (یا با �نیات خیر� انجام گرفته است) و اگر همان کار توسط نیروهای دیگر، به ویژه توسط کسانی که مخالف �ما� هستندانجام شود، کاری بد و شیطانی است ... چون که آمریکا نیروی خیر در جهان است.

این نوع تفکر بسیار مضر و خطرناک است زیرا منافع ما دقیقا در ضدیت با منافع و اعمال امپراتوری ستم و استثمار بین المللیِ آمریکا و متحدینش است. پس:

 

آمریکایی فکر کردن را کنار بگذارید و به فکر بشریت باشید!

منافع، اهداف و نقشه های بزرگ امپریالیست ها منطبق بر منافع ما و منافع اکثریت عظیم مردم در ایالات متحده و اکثریت قاطع مردم در سراسر جهان نیستند. امپریالیست ها به خاطر دست یابی به این منافع به مخمصه افتاده اند. ما به دشواری های آنان نباید از منظر منافع امپریالیست ها نگاه کرده و واکنش نشان دهیم بلکه باید از منظر منافع اکثریت قاطع بشریت و نیاز پایه ای و عاجل بشریت به ایجاد جهانی متفاوت و بهتر و باز کردن راهی دیگر، به این امور نگاه کنیم.� باب آواکیان � بیسیکس شماره 3:8

ترجمه و تکثیر از: سایت حزب کمونیست ایران (م.ل.م)[4]

4 www.cpimlm.com[1] Saudi Arabia Accuses Iran of �Act of War,� U.S. Rulers Jump on Board�

How Are We Being Trained to See the World?

November 9, 2017 | Revolution Newspaper | revcom.us

 

[2] GTF�the �Great Tautological Fallacy�

[3] The Trump/Pence Regime Must Go! In the Name of Humanity, We REFUSE To Accept a Fascist America, A Better World IS Possible.