Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 دین   سه-شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ می ۲۰۱۹                    
 
در باره پاپي که مرد

    در باره پاپي که مرد!

 

حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران ( م – ل – م ) شماره 22 ارديبهشت 1384

 

پاپ جان پل دوم، حاکم شهرک مسيحي واتيکان و کليساهاي کاتوليک جهان در فروردين در سن هشتاد و چند سالگي در گذشت. البته قبل از اين تاريخ نيز چند سالي بود که بدليل بيماري پارکينسون نمي توانست راه برود، حرف بزند و غذا بخورد.  فعاليتهايش محدود شده بود به ظهور گاه بگاه در انظار و کشيدن علامت صليب در هوا و ملاقاتهائي با سران قدرتمند جهان.

     رسانه هاي خبري رسمي به مدت 48 ساعت لحظه به لحظه جان دادن  پاپ را گزارش دادند. کليساي واتيکان اطلاعيه پشت اطلاعيه صادر کرد که "پاپ در حال رنج کشيدن است" تا موضوع را بسيار دراماتيک کند و احساسات مردم را برانگيزد.  بخصوص راديو و تلويزيون ايتاليا با تشويق و تبليغ  صدها هزار نفر را به ميدان اصلي واتيکان کشيدند تا در اين لحظات "درد کشيدن"، پاپ را ياري کرده و برايش دعا کنند!

     مسئله "درد کشيدن" در دين مسيحيت بسيار مهم است زيرا يادآور دردها و شکنجه هاي مسيح است و مسيحيان با يادآوري آن ايمان خود را محکم مي کنند. در واقع اين داستان که مسيح بخاطر گناهان مردم مجبور شد مصائب بزرگي را تحمل کند يکي از ستون هاي ايمان مسيحيت است. بهمين دليل واتيکان با گزارش ساعت به ساعت "درد کشيدن" پاپ مي خواست  حداکثر استفاده را از فرصت براي تقويت ايمان کور مردم کند. نمايش و يا تشريح رنج و درد رهبران مذهبي از آئين هاي دين مسيحيت است. فيلم مصائب مسيح در واقع اين موضوع را در قالب شکنجه هاي جسماني دهشتناک مسيح توسط سربازان رم به نمايش در مي آورد. خود آزاري کششيان مسيحي در خلوت، از اين باور بر مي خيزد که براي "پاک کردن" خود و نزديک شدن به مسيح بايد خودآزاري کنند. البته خودآزاري در "خود" نمي ماند بلکه منجر به ابتلا به بيماري روحي و آزار ديگران مي شود. خودآزاري براي تقويت ايمان در دين اسلام نيز رواج دارد. مانند قمه زدن يا زنجير زدن در ماه محرم.

نقش اين پاپ

امپرياليستها به اين پاپ خيلي علاقه داشتند زيرا در دوراني که رقابت ميان بلوک امپرياليستي غرب به سرگردگي آمريکا و بلوک امپرياليستي شرق به سرگردگي شوروي (سوسيال امپرياليسم شوروي) به اوج رسيده بود، کليساي کاتوليک وي را که لهستاني (يعني يکي از کشورهاي بلوک شرق) بود به رياست خود انتخاب کرد و از آن پس نقش فعالتري در خدمت به بلوک امپرياليستي غرب در جهت متلاشي کردن بلوک شرق ايفا کرد. فراخوان پاپ به دول اروپاي شرقي اين بود: « نترسيد! درهاي اقتصادي و سياسي تان را باز کنيد!» و کشورهاي سرمايه داري بلوک شرق را دعوت کرد که شکل سرمايه داري نوع بلوک غرب را  براي خود اتخاذ کنند. البته هيئت حاکمه کشورهاي بلوک شرق خودشان مي خواستند چنين کنند ولي نه بخاطر فراخوان پاپ بلکه بدليل آنکه براي حفظ حاکميت طبقاتي سرمايه داري خود نياز داشتند دست به اصلاحات جدي در نظام سياسي و اقتصادي شان بزنند. آن نظام سياسي سابق که سرمايه داري تحت نقاب سوسياليسم کار مي کرد ديگر کارآئي خود را در مقابل توده هاي ناراضي و در حال شورش از دست داده بود؛ و نظام اقتصادي سرمايه داري دولتي، ديگر کارآئي خود را براي اين طبقات حاکم از دست داده بود و زير فشارهاي رقابت جويانه بازار جهاني بايد وارد ادغام و ائتلاف با سرمايه هاي بيرون از بلوک شرق مي شدند تا بتوانند در عرصه گسترده تري از بازار توليد و مبادله جهاني شرکت کنند. اما  فراخوان پاپ در واقع براي کانال دادن به نارضايتي  توده هاي بلوک شرق بود که بجاي سرنگون کردن نظام سرمايه داري، اميد خود را به شکل جديدي از سرمايه داري ببندند. وقتي که وي به دولتهاي اروپاي شرقي مي گفت «نترسيد! درهاي اقتصادي و سياسي تان را باز کنيد! » در واقع داشت به توده هاي ناراضي بلوک شرق مي گفت که انتظارات و خواست شما بايد در اين حد باشد که خواهان عوض شدن شکل ظاهري نظام سرمايه داري باشيد و نه از ميان بردن آن و استقرار يک نظام ديگر. در واقع پاپ به توده ها گفت که سرمايه داري نوع غربي بهتر از سرمايه داري نوع شرقي است و مسيح هم اين را گفته! براي توده هاي ناراضي «هدف» و آماجي را تعيين کرد که درست در انطباق با حفظ چارچوب نظام سرمايه داري بود. در واقع به مردم گفت که فقط از اينان بخواهيد که نقاب سوسياليسم را بردارند و بقيه اش خوب است.

شاهکارهاي ديگر پاپ

اين پاپ، با منع کردن استفاده از کاندوم باعث گسترش بيماري ايدز در آفريقا و آسيا شده است. بنابراين خون صدها هزار تن از مردم جهان را بر دستان خود داشت.  پاپ از دشمنان درجه يک زنان بود و سقط جنين  و طلاق را جزو گناهان کبيره مي دانست. او کشيشاني را که معتقد بودند کليساي کاتوليک بايد در زمينه استفاده از وسايل جلوگيري و سقط جنين و طلاق و غيره تجديد نظر کند و خود را با نيازهاي مردم منطبق کند، تکفير کرد و دگمهاي مذهبي کاتوليک را که در دهه 1960 و 1970 شل شده بودند محکمتر کرد. او علنا شاخه "مسيحيت رهائي بخش" را به باد انتقاد گرفته و طرد کرد زيرا برخي دگماههاي مذهبي را زير سوال مي کشيدند و با ژيمهاي ديکتاتوري خونخوار آمريکاي لاتين مخالفت مي کردند.

     پاپ از دشمنان علم بود. بطوريکه تا سال 1992 حاضر نشد از گاليله "اعاده حيثيت" کند و قبول کند که کليسا در تکفير گاليله اشتباه کرده است. گاليله دانشمندي بود که در قرن 17 زندگي مي کرد و با استفاده از تلسکوپ ثابت کرد که زمين مرکز عالم نيست و در واقع زمين خودش بدور خورشيد مي چرخد.  کليسا گاليله را تهديد کرد که اگر حرفش را پس نگيرد شکنجه اش مي کند. کليسا تا 3 قرن حاضر نشد به خود انتقاد کرده  و از گاليله "اعاده حيثيت"  کند.

    پاپي که مرد ضد انديشه هاي آزاد و طرفدار سانسور بود و بر ليست کتابهاي ممنوعه کليساي کاتوليک افزود. با اين اوصاف تبليغ مي کنند که او پاپ آزاديخواهي بود. جل الخالق!

     چند مليون نفر براي مرگ اين پاپ بعنوان نماينده خدا عزاداري کردند. اغلبشان مردم فقير جهان بودند. چگونه است که مردم در عصر رفتن به فضا اينطور به ماوراء الطبيعه چنگ مي اندازند؟ چرا  با اشک جسد مردي را بدرقه مي کنند که بيرحمانه فقرا را محکوم به زندگي فلاکت بار کرده بود،  ضد زن و ضد آزاد انديشي بود؟

     نظام کنوني جهان نظامي است که مرد م را از دست يافتن به ابتدائي ترين شناخت و دانش در مورد همه چيز، محروم مي کند. نظام شبانه روز به آنان مي گويند چگونه فکر و زندگي کنند. مردم زير فشارهاي تهديد آميز نظام سرمايه داري در شرايط نگراني و نااميدي و دهشت بسر مي برند. هر وقت اين احساسات به خشم و مبارزه تبديل نمي شود به عجز تبديل شده و در مذهب بارور مي گردد. فقط وقتي بفهمند که اين وضع را مي توان و بايد با واژگون کردن کل نظام سياسي و اقتصادي حاکم بر جهان عوض کرد،  وقتي که وارد عمل تغيير آگاهانه جهان شوند، وقتي که به علم باور آورند،  آنگاه به اندازه کافي اعتماد به نفس پيدا مي کنند که خودشان فکر کنند. و مطمئنا نتيجه اش خرافه و عقب ماندگي نخواهد بود.

      امروز انجيل پر فروش ترين کتاب جهان است اما 40 سال پيش کتاب سرخ کوچک که حاوي دست چيني از نقل قولهاي مائوتسه دون رهبر بزرگ جنبش کمونيستي بين المللي و رهبر چين سوسياليستي بود، بيش از انجيل فروش مي رفت. شک نيست که افت مذهب در آن زمان و رشد کنوني آن ربط مستقيم به اوضاع جهان دارد. 40 سال پيش،  مردم جهان داراي يک پايگاه عظيم سوسياليستي مانند چين سرخ بودند و اميد به تغيير جهان در اقصي نقاط جهان موج مي زد. توده هاي مردم نيازي به پناه بردن به افيون مذهب را نداشتند. اما شکست کشورهاي سوسياليستي و جنبش هاي رهائي بخش باعث شد که سرمايه داري افسارگسيخته بطرز هولناکي جهان را ببلعد. امروز جنگ هاي ارتجاعي با بيشرمي و تحت عنوان "صلاح" بشر پيش برده مي شوند. امروز نظام سرمايه داري جهاني اکثريت مردم دنيا را محکوم به مرگ تدريجي کرده است. مردم از وراي دهشتهاي کنوني قادر به ديدن روشنائي نيستند. از اين رو به افيون مذهب پناه مي برند زيرا توان آن را در خود نمي بينند که مي توانند به نيروهاي ارتجاع و امپرياليسم يورش برند و حاکم بر سرنوشت خود شوند. تنها با رشد و گسترش انقلاب هاي سوسياليستي و استقرار مجدد کشورهاي سوسياليستي اين وضع رو به افول خواهد رفت. پيش بسوي گسترش انقلاب! 

 

www.sarbedaran.org

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 در باره پاپي که مرد!
 نوشته
 حقيقت شماره 22 ارديبهشت 1384
 در تاريخ
 2005-04-21
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در