Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 دین   سه-شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ می ۲۰۱۹                    
 
نقش اديان الهي در ستمگري بر زن

نقش اديان الهي در ستمگري بر زن

 

زنان بيش از هر کس ، بايد عليه تصورات قرون وسطائي و افكار خشك و پوسيده ي مذهبي و عليه دستگاه زالو صفت روحانيون ، مبارزه کنند.

 

مذهب نقش تعيين کننده اي در اسارت زن دارد. هر چند 26 سال حکومت اسلامي چهره ستمگرانه دين را عريان کرده اما ضديت عکس العملي و سطحي با ايدئولوژي هاي ارتجاعي ، کافي نيست. بايد آگاهي علمي از ماهيت دين را در ميان توده هاي مردم اشاعه داد. کسب آگاهي علمي در خصوص ماهيت دين و نقش تاريخي آن در فرودست نگاه داشتن زنان ، براي زناني که در راه آزادي و برابري مبارزه مي کنند ، واجب است.

 براي قرن هاي متمادي مناديان جهل و خرافه و ارتجاع ، براي بيداد و ستمگري بر نيمي از جمعيت بشريت ، دست به دامان خدا شدند. فريب و نيرنگ و دروغ و خرافه را آنچنان رواج دادند و در اذهان مردم فرو کردند كه پاك كردن اين طويله اوژياس كار سختي است و در گرو تلاش جمعي کساني که متكي بر بينشي علمي و ماترياليستي اند؛ از کمونيستها گرفته تا دانشمندان و بيولوژيست ها و تاريخ شناسان.

 بررسي علمي طبيعت و تاريخ جامعه بشري ، زدودن دروغ هاي مرتبط با جامعه طبقاتي و مبارزه براي جا انداختن درك صحيح از ريشه ها و منشاء ستمگري بر زن ديري است كه آغاز شده. با پيدايش مارکسيسم ، انسان به يک درک علمي و صحيح از تاريخ تکامل جوامع دست يافت و فهميد که به چه علت جوامع بشري به طبقات ، به کساني که صاحب امتيازند و آناني که محرومند ، به مرد بالادست و زن فرودست ، به ملت حاکم و ملت محکوم تقسيم شده اند و بطور کلي دليل رشد روابط اجتماعي ستمگرانه و شنيع ميان انسان ها چيست. با اين درک علمي ، انسان براي اولين بار فهميد که روابط ستمگرانه و تمايزات اجتماعي ازلي و ابدي نيست. در مقطع معيني از تاريخ بشر بوجود آمده اند و با تلاش آگاهانه و مبارزه طبقاتي مي توان آنها را از بين برد. مارکسيسم نشان داد که از بين بردن جايگاه فرودست و درجه دوم زن نيز بخشي از اين تلاش تاريخي است. مارکسيسم نشان داد که نقش مذهب در جوامع طبقاتي هيچ نيست بجز حفظ ساختار سلسله مراتبي و بالادستي عده اي و فرودستي عده اي ديگر.

 فرودست نگاهداشتن زن يکي از پايه هاي مذهب است. آنچه طي قرنها در مورد منشاء بوجود آمدن انسان ـ و به دنبال آن ضرورت فرودستي زنان ـ به باورهاي مردم تبديل شده است ، چيزي بجز دروغ و نيرنگ نيست. ايده هاي خرافي و زشت به هزار و يك طريق جلو گذاشته شد براي توجيه و توضيح ضرورت ستمگري بر زن. و اديان الهي نقشي تعيين كننده در اين فرودستي ايفا كرده اند. نگاهي به اين حقيقت بيندازيم:

 

 زن در انجيل و قرآن و تورات (1)

اديان اسلام ، مسيحي و يهودي معتقدند که گناه با زن آغاز شد و بهمين خاطر بني بشر تا الي الابد محكوم است رنج بکشد و تباه شود. و در اين راه زن بايد تقاص نخستين گناه را بپردازد. اين يکي از ستون هاي عقيدتي جهان بيني پوسيده و ستمگرانه شيخ مسلمان و خاخام يهود و کشيش مسيحي است. طبقات حاکم در سراسر جهان اين بينش را با استفاده از قدرت دولت و به ضرب آموزش و چماق و تبليغات در ذهن مردم فرو کرده اند. در 2 قرن اخير اين امر براحتي و سهل جلو نرفته است و با مقاومت و مبارزه انديشمندان و نيروهاي پيشرو روبرو شده است. با اين وصف درست بخاطر اينكه مذهب و دين يكي از ابزار اصلي حاكميت طبقات استثمارگر است ، اين افكار در ميان مردم نفوذي گسترده دارد.

 حوا (زن) ، اولين گناهكار و در واقع اولين نافرمان بود. حوا (زن) بود كه آدم (مرد) را فريب داد و او را به خوردن ميوه ممنوعه واداشت. پس خدا (يهوه) به حوا گفت: اكنون كه نافرماني كردي رنج و الم ترا بسيار افزون گردانم و با درد فرزندان خواهي زائيد و شوهرت بر تو حكومت خواهد كرد.... (تورات ، سفر پيدايش ، باب سوم ، 16- 19).

 انجيل زن را مسئول رانده شدن مرد از بهشت ميداند و بابت اين گناه زنان را وظيفه مند مي داند كه پيوسته زير دست شوهرانشان باشند. قرآن نيز به پيروي از تورات زن را مسئول نخستين گناه مي داند و تاكيد مي كند: پس به آدم و زوجه اش گفتيم كه از بهشت بيرون رويد ، و از اين پس بعضي از شما بعضي ديگر را دشمن خواهيد بود و زمين برايتان تا بهنگام مرگ پناهگاهي موقتي خواهد بود. (بقره ، 36).

 آيت الله دستغيب (براي فرستادن كرور كرور نوجوانان بروي ميدانهاي مين) گفت که رسول خدا فرموده هر شهيد را قصر نصيب است در بهشت از لوءلوء ، كه در آن هفتاد خانه است از ياقوت سرخ ، و در هر خانه هفتاد حجره است از زمرد سبز ، و هر هر حجره هفتاد تخت است و بر هر تختي هفتاد فرش ، و بر هر فرش حورالعيني نشسته است با هفتاد خوان طعام كه در هر خوان آن هفتاد قسم طعام است ، و خدايتعالي چنان قوتي به شهيد ميدهد كه از همه اينها به تمام و كمال بهره ميبرد)....(با يك حساب ميتوان متوجه شد كه حدود صد هزار حوري در مالكيت اختصاصي هر يك شهيد قرار ميگيرد).

 براي اين سه دين ابراهيمي مسئله نرينگي (يا نقش تعيين كننده پائين تنه مرد در همه امور دنيوي و اخروي!) بسيار مهم است. قرآن مي گويد: تو اي رسول لازم نيست در همبستر شدن با زنان خود نوبت آنها را مراعات كني. هر يك از آنها را كه مايل بدو نبودي نوبتش را عقب بينداز و اگر هم بدو مايل شدي دوباره او را نزد خود بخوان. هيچكدام از آنها نبايد از خواسته تو ناراضي باشند ، بلكه بايد همگي به آنچه تو بدانان عطا ميكني رضا دهند (احزاب ، 51). براي چه اي پيغمبر از آنچه خدا بر تو حلال كرده براي خشنودي زنانت صرفنظر ميكني؟ (تحريم ، 1)...

و خداوند به داوود پيغام فرستاد من خانه آقايت (شائول نخستين پادشاه اسرائيل) را به تو دادم و زنان او را به آغوش تو انداختم و اگر اين برايت بس نبود باز هم چنين و چنان ميكردم .... (كتاب دوم سموئيل ، باب دوازدهم ، 7 ـ 14) طبق گفته کتب مقدس ، اين پيامبر اولوالعزم خدا تا آخر عمر بهمين روال ماند.

 در تورات آمده: و داوود پير و سالخورده شد و هرچند او را با لباس مي پوشاندند گرم نميشد ، و خادمانش وي را گفتند به جهت آقاي ما ، باكره اي جوان بطلبند تا در آغوش تو بخوابد تا آقاي ما گرم بشود. پس در تمامي حدود اسرائيل دختري نيكو منظر طلبيدند و دوشيره اي بنام شونميه يافته آوردند كه بسيار نيكو منظر بود. (كتاب اول پادشاهان ، باب اول ، 1 ـ 3 ).

 قوانين دين در زمينه مناسبات زناشوئي ، مرد را بطور همه جانبه مجهز به سلاح هاي سبک و سنگين مي کند: چون كسي زني را به نكاح خود در آورده و اين زن ديگر در نظرش پسند نيايد طلاقنامه نوشته و بدستش دهد و او را از خانه خود بيرون كند ، و اگر آن زن شوهر ديگري كند و او نيز وي را مكروه بدارد و طلاقنامه نوشته بدستش دهد و او را از خانه بيرون كند ، شوهر اول كه او را رها كرده ديگر مجاز نيست او را دوباره به نكاح خود در آورد (تورات) در همين زمينه در قرآن آمده: زناني را به نكاح خود در آوريد كه مورد پسندتان باشند: دو يا سه يا چهار زن (نساء ،20) ، و اگر نافرماني كنند آنها را نصيحت كنيد ، سپس از بسترشان دوري گزينيد ، و دست آخر كتكشان بزنيد (نساء ، 34) ، و چنانچه دلپسندتان نباشند در امر طلاق آنها نگران نباشيد (نساء ، 19). در همين زمينه انجيل تصريح ميكند: آنگاه عيسي فرمود مرد و زني كه با يكديگر ازدواج كردند ديگر دو نفر نيستند ، بلكه يك تن واحد هستند. پس آنچه خدا بهم پيوسته است انسان نبايد جدا سازد. و فريسيان پرسيدند پس چرا موسي اجازه داد كه مرد با دادن يك طلاقنامه به زن خود از او جدا شود؟ و عيسي جواب داد: اما من به شما ميگويم هركس زن خود را بعلتي بجز زنا طلاق بدهد و با زني ديگر ازدواج كند خودش مرتكب زنا شده است (متي ، باب نوزدهم ، 5 ـ9) و هر زني نيز كه از شوهر خود جدا شود و با مردي ديگر ازدواج كند ، مرتكب زنا شده است (مرقس ، باب دهم ، 11 ـ 12)

 اسطوره توراتي خلقت حوا از دنده آدم...و خداوند خوابي سنگين بر آدم مستولي كرد و يكي از دنده هايش را گرفت و گوشت در جايش پر كرد و آن دنده را كه از آدم گرفته بود زني بنا كرد و او را به نزد آدم آورد (سفر پيدايش). اين ماجرا بهمين صورت در انجيل و قرآن تكرار شده و در پنج سوره قرآن مورد تائيد قرار گرفته است. (نسا 10؛ انعام ، 189؛ روم ، 21 ؛ زمر ،16؛ شوري ، 11)

 در زمان جهاد اسلامي اسير گرفتن زنان و كودكان بعنوان غنيمت جنگي مجاز است. حتي زنان شوهرداري كه در اين جنگها به غنيمت گرفته مي شوند ، مي توانند به مالكيت مردان مسلمان در آيند (نساء ، 24) برداشت قرآن از زن مشابه برداشتهاي تورات و برداشتهاي انجيل عهد عتيق است: مردان را بر زنان برتري است (بقره ،228) ، زيرا كه خداوند برخي را بر برخي ديگر برتر مقرر فرموده است ، و نيز از اين بابت كه مردان از مال خود به زنان نفقه ميدهند ، (نساء ، 34)؛ زناني را به نكاح خود در آوريد كه مورد پسندتان باشند: دو يا سه يا چهار (نساء ،20) ، و چنانچه دلپسندتان نبودند در امر طلاق آنان دغدغه اي بخود راه ندهيد (نساء ،19)؛ زناني را كه از نافرماني شان بيمناكيد ، نخست نصحيت كنيد ، سپس از خوابگاهشان دوري گزينيد ، و سرانجام آنان را به زدن تنبيه كنيد (نساء ، 33) ، اينان كشتزار شمايند ، پس بهر صورت كه خواسته باشيد براي كشت به آنها نزديكي بجوئيد (بقره ، 223) و هركدام از زنانتان را كه كه مرتكب خطاي فاحش شده باشند و چهار تن از گواهاني كه خود تعيين ميكنيد به خطاي آنان گواهي دهند آنقدر در خانه زنداني كنيد تا عمرشان به آخر برسد يا آنكه خداوند راه نجاتي برايشان فراهم آورد (نساء 15 ، خدا به شما فرمان مي دهد كه ارث يك پسر را دو برابر ارث يك دختر قرار دهيد (نساء ، 11) ، و براي اداي شهادت دو مرد گواه آوريد و اگر دو نفر مرد نيايند يك مرد و دو زن را گواه بياوريد (بقره ، 282).

 شنيع ترين بخش اسلام آنجاست که عمل پدوفيل (عمل جنسي با کودکان را ) مجاز مي کند. در اسلام مرد مي تواند دختران 9 ساله را به همسري بگيرد. قوانين جمهوري اسلامي ايران که منبعث از شريعت است نيز عمل پدوفيل را مجاز مي داند. پيامبر اسلام نيز همسري خردسال داشت (عايشه). مونتگمري وات محقق و مورخ زندگاني محمد ، در كتاب "محمد" از قول عايشه همسر محمد نقل ميكند كه: « هنگامي كه پيغمبر خدا با من ازدواج كرد شش سال بيشتر نداشتم و هنوز با دختران خردسالي كه هم سن من بودند بازي ميكردم ، تا زماني كه نه ساله شدم و همسرم مرا همراه با عروسكهايم به خانه خود برد. در اين موقع پيامبر 54 سال داشت.» اگر محمد امروز زنده بود ، و در جوامع اروپائي اين کار را مي کرد ، بجرم استفاده جنسي از كودكان مورد تعقيب و محاكمه قرار ميگرفت و يا توسط توده هاي مردم بسزاي عملش ميرسيد.

خداي مسلمانان بهشتي را به مردان مومن وعده مي دهد که در آن تجاوز به دختران باکره و پسران جوان مجاز است. ببينيد قرآن چه مي گويد: حورياني سپيد اندام و فراخ چشم (طور ،20) ، به لطافت مرواريدهائي در صدف (واقعه ،23) كه در كنار شما زير سايبانها مي آرامند (يس ، 56) و پيش از آن دست هيچ جن يا آدمي بدانان نرسيده است (الرحمن ،56) و به زيبائي ياقوت و مرجانند (الرحمن ،58) ، و هميشه باكره اند (واقعه ، 36) ، و نيز پسراني جوان (غلمان) كه در جامها و صراحي ها باده گوارا كه درد سر نمي آورد....(واقعه ، 17ـ 21). (بهشتيان) بر بالشهائي از حرير سبز تكيه مي زنند (رحمن 76) ، در كنار حورياني درشت چشم و كوته نگاه (كه جز به مصاحبشان نمي نگرند) و گوئي ديدگانشان بيضه هاي در پرده پوشيده ماكيانند (صافات 48 و 49). اين است تصور اسلاميون از جامعه بهشتي!

 امام غزالي که مدون کننده شريعت است ، در اثر معروف خود به نام احياء علوم الدين ، از قول محمد نقل ميكند كه: به هر مرد مسلماني كه به بهشت ميرود دقيقا چهار صد حوري باكره و پانصد حوري دست دوم و هشتهزار بيوه براي همسري تعلق ميگيرد (جلد چهارم ، چاپ قاهره ، 1348 هجري)

 مسئله ارضاء جنسي مرد آنقدر براي اسلام اهميت دارد که چند صد همسري را براي مرد روا شمرده است. در اصول كافي در همين بابت حديثي از امام ششم شيعيان ، جعفر صادق ، روايت شده كه: غيرت مخصوص مردان است و لذا خداوند بيش از يك مرد را بر زن حرام فرموده ، ولي به مرد چهار زن را اجازه داده است ، زيرا خداوند بزرگوارتر از آنست كه به زن نيز حميت و غيرت دهد. (علامه طباطبائي)

 ميرزا فتحعلي آخوند زاده ، روشنگر پيشرو قرن نوزدهم ميگويد: پيامبر به زنان علاقه ي بسيار داشت و علت نزول آيه ي حجاب ، رفتار و صفات همسر جوان او عايشه بوده است. به گفته ي آخوند زاده همين آيه باعث گرديد كه زنان مسلمان از نعمت آزادي كه مهمترين حق بشر است محروم گردد. محروميت زن مسلمان از كسب علوم و فنون و صنايع ، سلب حقوق آزادي و انسانيت از ايشان ، خشونت مردان مسلمان ، و رسم نكوهيده اخته كردن اطفال بيگناه و رواج خواجه فروشي ، همه زائيده ي قانون حجاب اند. سپس مي افزايد كه قانون چند همسري كه درمورد مردان وضع شده ، از رسوم زشتي است كه در جوامع مسلمان مشاهده ميگردد و طبق اين قانون رابطه ي زن و شوهر بصورت رابطه ي مملوك و مالك درآمده.....(به نقل از كتاب از شهرياري آريائي به حكومت الهي سامي ـ محمد رضا فشاهي ـ صفحات93-94)

 

توضيحات:

1) منبع تمام آيات نقل شده کتاب تولدي ديگر نوشته شجاع الدين شفا مي باشد

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 نقش اديان الهي در ستمگري بر زن
 در تاريخ
 2005-02-19
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در