Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   پنجشنبه ۸ فروردين ۱۳۹۸ برابر با ۲۸ مارس ۲۰۱۹                    
 
علیه ترامپ و جشنی که برای جنگ امپریالیستی برپا کرده اند به خیابان بیاییم!

علیه ترامپ و جشنی که برای جنگ امپریالیستی برپا کرده اند به خیابان بیاییم!

مکرون، رئیس جمهور فرانسه، ترامپ را دعوت کرده است که همراه با وی و دیگر سران دولت های امپریالیستی، در یادمان صدسالگی اولین جنگ جهانی امپریالیستی شرکت کند. وی از روسای کشورهایی که سابقا مستعمره اینها بودند و در جنگ اول برای امپریالیست ها جنگیدند، نیز دعوت کرده است. این جمع، واقعا جمع مناسبی است برای برگزاری جشن حمام خونی که در اولین جنگ جهانی امپریالیستی در دنیا به راه انداختند. مناسب است زیرا مکرون و ترامپ در این دروغ شریکند که آن جنگ جهانی امپریالیستی به معنای استقرار «صلح» به مدت 73 سال در کشورهای به اصطلاح دموکراتیک شمال بوده است. هر دوی این ها امروز هیزم بیار آتش مقابلۀ حاد با بنیادگرایی اسلامی و تلاش برای ایجاد اتحادهای جدید در خاورمیانه اند. این تلاش ها در جنگ های خونین و بیرحمانه ای که بیرون مرزهای اروپا در جریان است خود را نشان می دهند. جنگ هایی که از افغانستان تا سوریه و یمن در جریان است و شامل حمایت بی سابقه از اشغال جنایت کارانه فلسطین می باشد. این جنگ ها تا منطقه نفوذ فرانسه در شمال آفریقا و ساحل ادامه می یابد. و نه تنها میلیون ها نفر را در دهه های اخیر کشتار کرده اند بلکه حیات مردم این مناطق را غیرممکن کرده اند و یکی از عمده ترین عوامل به راه افتادن سیل مهاجرات از خاورمیانه و سرزمین های دیگر به سمت اروپا هستند. جواب اروپا به آن چیست؟ بستن درها به روی آنان و نظاره کردن غرق شدنشان در دریاها و اقیانوس ها. بنابراین باید پرسید: صلح برای که؟ حتا در اروپا صلحی نبوده است. اینها به راحتی جنگ هولناک یوگسلاوی سابق را که منجر به کشتار مردمان بسیاری شد حذف می کنند. مکرون سومین تاجر بزرگ اسلحه در جهان است. او هم مانند ترامپ و ترزا می، حاضر نیست دست از تجارت پرسود با عربستان که مردم یمن و مخالفین خود را کشتار می کند بکشد.

آمدن ترامپ را به دلایل گوناگون نباید تحمل کرد. هدف رژیم ترامپ این است که به سرعت ایالات متحده آمریکا را تبدیل به یک دولت فاشیستی کند. این رژیم در حال متمرکز کردن قدرت در دست قوه مجریه است که او در راس آن قرار دارد. برای رسیدن به این هدف، ترامپ مرتبا انواع و اقسام سیاست ها و قوانین ارتجاعی را تصویب می کند. وی با هدف «یک بار دیگر آمریکا را سفیدپوست کنیم» در حال تشدید اخراج هایی است که در دوران اوباما شروع شد. پلیس مهاجرت، مستمرا به اماکن کار حمله می کند، در مرز مکزیک افراد خانواده ها را از هم جدا می کند و برای کودکان اردوهای اسکان اجباری برپا کرده است، مسافرت مسلمانان و دیگر خارجی ها به آمریکا را قدغن کرده است و هم زمان به دارودسته های ارعاب گر مزدور و نژادپرست و عظمت طلبان سفید مانند کوکلاس کلان ها (ک ک ک ) چراغ سبز می زند. همۀ این کارها شبیه کارهای هیتلر در دوران اولیه به قدرت رسیدنش است. هیتلر نیز برای شکل دادن به افکار عمومی، یهودی هراسی به راه انداخته بود. ترامپ در حال سرکوب ابتدایی ترین حقوق بشر است، زنان و ال.جی.بی.تی.کیو ها را به شکل های مختلف تحقیر می کند و مانع از ارایۀ خدمات سقط جنین به جوانان مهاجر است. معاونش (پنس) همۀ این اقدامات را منطبق بر انجیل دانسته و بدان ها قداست می بخشد. علاوه بر این، ترامپ حقیقت و علم را لگد مال می کند و راه را برای سیاست هایی که محیط زیست را ویران تر و گرمایش هوا را شدیدتر می کنند باز می کند.

ترامپ خطر بزرگی برای بشریت است! به قدرت رسیدن ترامپ و معاونش که یک فاشیست مسیحی است صرفا معضل آمریکا و دوره ای که از طریق صبر و انتخابات عوض خواهد شد نیست. ترامپ نه تنها هیتلر قرن بیست و یکم است بلکه بر خلاف هیتلر دارای بمب هسته ای نیز هست و این عواقب بسیار هولناکی برای جهان دارد.

هرچند مکرون احتمالا انتقادهای جانبی به برنامه ترامپ دارد اما دعوت او از ترامپ برای 11 نوامبر در واقع سرفرود آوردن در مقابل او و کمک به عادی سازی یک رژیم فاشیستی در نگاه جهانیان است. رژیم ترامپ - پنس فعالانه مشغول تقویت نیروهای فاشیست در ایتالیا، هلند، مجارستان و نقاط دیگر و تشویق جهش به راست در آلمان، سوئد، و هیئت حاکمۀ فرانسه است. نظام فرمانروایی که امپریالیست ها بعد از جنگ جهانی دوم در جهان مستقر کردند بحرانی است و ترک های زیادی برداشته است. در مواجهه با این وضعیت، و برای حل آن برخی از رهبران اروپا به تشدید سرکوب، محکم کردن مرزها و استقرار رژیم های فاشیستی پرداخته اند. بخش دیگری از این رهبران، به سرعت در حال حرکت به سمت راست هستند و می خواهند نظم کهنه را از طریق اتحادیه اروپا، تجارت، چند جانبه گرایی تقویت کنند. و برای مکرون مسئله این است که نقش سیاسی، نظامی و تجاری بزرگتری برای فرانسه دست و پا کند. در همان حال، آنها به سرعت در حال کنار گذاشتن شکل های سوسیال دموکراتیک حاکمیت هستند زیرا آنها را منسوخ می دانند و هم زمان، رویکرد سرکوب و تنبیه را در مورد موضوعی کلیدی مانند مهاجرت در پیش گرفته اند. به طور مثال اخراج، تشدید کنترل مرزها، تصویب قوانین تنبیهی ضد مهاجرت، نپذیرفتن مهاجرینی که خسته و گرسنه و مریض از راه می رسند.

اخیرا با تشدید تضادهای میان قدرت های امپریالیستی به ویژه با چین و روسیه، این ها شروع به تیز کردن چاقوهایشان کرده اند. به ویژه آنکه ترامپ قصد دارد سلطۀ آمریکا بر جهان امپریالیستی را بر مبنایی که متفاوت از گذشته است برقرار کند و در این راه حتا حاضر است با متحدین سابق آمریکا سرشاخ شود. فشار او بر اعضای ناتو که سهمشان از هزینه های ناتو را بالا ببرند یکی از این موارد است. او ملت های کم قدرت تر را تهدید می کند که اگر  در سازمان ملل را یی مخالف نظر آمریکا بدهند یا از اسراییل پشتیبانی نکنند کمک های آمریکا را قطع خواهد کرد و مرتبا صحبت از منافع ملی و استقلال می کند که معنایش منافع ایالات متحده آمریکا بالای منافع همه و «آمریکا اول از همه» است. این هدف اوست و این اقدامات حتا اگر منجر به برهم خوردن اتحادهای سنتی آمریکا با اروپا بشود، دست از آن نخواهد کشید.

جنگ سالاران مدرن امروز در پاریس جمع شده اند و میهمان مکرون هستند. آنها برای یاد مان این جنگ کریه گردهم جمع شده اند و سعی می کنند کراهت این کار را با صحبت در مورد «صلح» بپوشانند. هدفشان آن است که با استفاده از این زبان مردم را خواب کنند و چشم آنان را بر روی خطری واقعی که مقابل بشریت است ببندند.

پس در 11 نوامبر به خیابان بیایید! ما نیاز داریم این رژه جنگ طلبان و جنایتکاران را افشا کنیم و ماهیت آن را نشان دهیم. از مبارزه ای که برای بیرون راندن رژیم ترامپ - پنس در آمریکا در جریان است حمایت کنید و در اروپا برای متوقف کردن زهر فاشیستی که در راهروهای قدرت و در همه جوامع جهان در حال گسترش است بجنگید.  

هواداران رفیوز فاشیسم در اروپا

نه! به نام بشریت باید کار این کابوس را تمام کنیم! رژیم ترامپ/پنس باید برود!

از طرف فعالین حزب کمونیست ایران ( م ل م)

[email protected]                               www.refusefascism.org                                                                                                

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 علیه ترامپ و جشنی که برای جنگ امپریالیستی برپا کرده اند به خیابان بیاییم!
 در تاريخ
 2018-11-11
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در