Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 باب آواکیان و آر سی پی   پنجشنبه ۶ آبان ۱۳۹۵ برابر با ۲۷ اکتبر ۲۰۱۶                    
 
فراخواني براي انقلاب

 

 

 

 

فراخوانی برای انقلاب

پیام سال نو ـ باب آواکیان، صدر حزب کمونیست انقلابی آمریکا

 

ما به جهانی نو، جهانی از ریشه نو نیاز داریم.

به جهان امروز نگاه كنید: نابودی محیط زیست را می بینید. جوانان محلات فقیرنشین را می بینید که آینده را از آنان ربوده اند، به خاطر سیاه پوست یا رنگین پوست بودن «مجرم به نظر می رسند» و تحت تعقیب پلیس قرار می گیرند و به آنان شلیك می شود، تعداد بسیار زیادی از آنان در حبس به سر می برند. زنان را می بینید که مورد تجاوز قرار می گیرند، لت و پار می شوند و به قتل می رسند. هویت و ظرفیت کامل انسانی شان انکار می شود. افرادی را می بینید که به خاطر همجنس گرا یا تنها به خاطر «متفاوت» بودن مسخره و سركوب می شوند و با آنان به خشونت رفتار می شود. در مقابل چشم شما هر سال میلیون ها کودک از گرسنگی و بیماری می میرند. مهاجرانی را می بینید كه از سرزمین شان رانده شده اند به زور در حاشیه جای گرفته اند، استثمار و اخراج شده اند و از فرزندان شان جدا مانده اند. كشتار و بردگی تحت نام این یا آن خدا می بینیم. جنگ است و شكنجه و جاسوسی گستردۀ حکومت ها.

مسبب این وضعیت، سیستم حاکم بر ماست. سیستمی که اعلام می کند "حق ویژۀ" حاكمیت بر جهان را دارد.

تحمل چنین سیستمی یا همراهی با آن جایز نیست. این نظام را می باید و می توان از صحنه جهان روبید.

این سیستم رازی ناگشوده نیست. چیزی نیست كه فقط تعداد اندکی بتوانند کارکردش را بفهمند. این سیستم قدرت مطلق نیست. این سیستم سرمایه داری نام دارد. پر از تضاد است. اقتصادی است مبتنی بر استثمار بی رحمانه و رقابت وحشیانه، بحران های مداوم ، بیكاری و فقر... نابرابری های سبعانه... ادعای "صلح" و "عدالت برای همه" كه چیزی جز دروغ های تلخی نیست. سیستم نمی تواند این تضادها را حل کند. این ها پایه های سرنگونی سیستم و ایجاد چیزی بسیار بهتر به جای آن است.

خیلی ها می گویند "كسی نمی تواند امور را واقعا تغییر دهد. هیچ كس اهمیتی به افکار ما نمی دهد. کسانی که قدرت را به دست دارند برای ما پشیزی ارزش قائل نیستند." بله، برای ما ارزشی قائل نیستند. خب كه چه! به هر حال قدرت آن ها نا موجه است. قدرت آن ها یعنی قانون و نظم ناعادلانه و استثمارگرانه که با خشونت و کشتار و ترور و تخریب متکی بر فناوری پیشرفته در سراسر جهان اعمال می شود. این قدرت باید سرنگون شود.

آنچه كه ما در حال انجامش هستیم بسیار مهم است. زندگی ما می باید و می تواند پر معنا و هدفدار باشد. هدفی كه ارزش زندگی کردن و جنگیدن را داشته باشد. چرا ما باید آنچه را كه خواست اینهاست انجام دهیم؟ چرا باید همدیگر را بکشیم و له کنیم؟ چرا باید برای به زمین زدن و شکست دادن همدیگر تلاش کنیم؟  چرا باید آخرش سر از زندان در آوریم؟ از کار بیفتیم یا در جوانی بمیریم؟ چرا به جای این کارها متحد نشویم و علیه سیستمی كه ما را به این روز انداخته مبارزه نکنیم؟ چرا باید این دروغ را قبول کنیم كه مردم سیاه یا رنگین پوست و یا کسانی كه در کشورهای دیگر زندگی می كنند و به زبان دیگری حرف می زنند،  یا به طریق دیگری عشق می ورزند را مادون بشر بدانیم؟ لایق حبس و ضرب و شتم یا مرگ بدانیم؟ چرا با زنان و دختران باید مثل اشیایی رفتار شود که فقط به عنوان ابزار سکس یا بچه دار شدن ارزش دارند؟ چرا زمانی که هیچ نیازی برای تمام این دهشت ها و رنج ها وجود ندارد و می توان به این ها خاتمه داد باید باور كنیم كه "همه چیز دست خداست"؟ چرا باید وضع موجود را قبول کنیم؟ یا صرفا تلاش كنیم كه اوضاع كمی بهتر شود اما کماکان در چهارچوب سیستمی زندگی كنیم كه به نابودی زندگی انسان ها ادامه می دهد و جوانان را از آینده شایسته محروم می كند؟

ما نیاز داریم و می توانیم بسیار بهتر از این انجام دهیم. می توانیم همه این ها را تغییر دهیم. می توانیم خود را به هنگام تغییر جهان تغییر دهیم ـ با قدرت حاکم بجنگیم و مردم را برای انقلاب متحول كنیم.

 

انقلاب رویایی غیر ممكن نیست. امری "غیر واقع بینانه" نیست. تغییر كل جامعه، تغییر كلیت دنیا، فكری جنون آمیز یا خطرناك نیست. جنون آمیز و خطرناك همراهی با وضع موجود است و آیندۀ اوضاع کنونی تحت سیستم موجود. انقلاب آن چیزی است که ما و مردم سراسر جهان به شدت به آن نیاز داریم. انقلاب یعنی یک تغییر ریشه ای در چگونگی كاركرد جامعه، در چگونگی ارتباط ما به عنوان موجودات بشری، در ارزش های ما، در چگونگی درك جهان و عمل تاثیر گذار بر جهان. این آن چیزی است كه ما و مردم سراسر جهان به شدت بدان نیاز داریم. و این بسیار واقعی تر از تلاش برای تعمیر این سیستم است.

مردم می گویند: «انقلاب تجربه شده و به جایی نرسیده. یا نابود شده، یا به چیزی بدتر از آنچه كه علیه اش جنگیدند منجر شده. همه از انقلاب دست كشیده اند.» نه! روند انقلاب پر پیچ و خم است. اشتباهاتی انجام شده، عقبگردها و شكست هایی به وجود آمده. اما حقیقت اینست كه در تاریخچۀ انقلاب کمونیستی دستاوردهای بزرگ و بیسابقه ای در مسیر رهایی نقش بسته است. انقلاب همچنان تنها راه ایجاد یک دنیای کاملا متفاوت و بهتر است. تا زمانی كه نوع بشر در معرض استثمار و آزار قرار دارد نیاز به انقلاب و امكان انقلاب نیز وجود خواهد داشت.

 

و همه از انقلاب دست نكشیده اند. من به سهم خود پای انقلاب ایستاده ام. هر چند نیاز به انجام گسست هایی را برای انجام این انقلاب تشخیص داده ام. فعالیت کرده ام و از تجربه انقلاب و تجارب گسترده تر آموخته ام که همه این ها به سنتز نوین كمونیسم منجر شده است. یعنی به درك عمیق تر و علمی تر از روش ها، اهداف، استرات‍ژی و جنبش برای انقلاب و ساختن دنیای نوین. بر این پایه حزب ما ـ حزب كمونیست انقلابی آمریكا ـ در حال حاضر مشغول ساختن جنبشی برای انقلاب است. ما داریم حزبمان را به مثابه رهبری که آن انقلاب نیاز دارد می سازیم. اما این جنبش و این حزب باید بسیار بیش از این ها قوی شود. شمار فزاینده ای از افراد برای این كار لازم است.

 

این فراخوان من به جوانان محلات فقرنشین شهرها، مردان و زنان در زندان ها، و مردمی است كه دارند تلاش می کنند به قعر رانده نشوند. این فراخوان من به مردمی است که حاضر نیستند این فریب و دروغ را قبول کنند که «با تلاش فردی می توان گلیم خود را از آب بیرون کشید.» فراخوان من به همۀ آن هایی است كه در این سیستم وضعیتی جهنمی دارند، همه كسانی كه از موقعیت فعلی در رنجند و آزار می بینند. فراخوان من به جوانان بیشماری است که آینده ای ندارند. فراخوان من به دانشجویان و اساتید و موسیقیدانان و هنرمندان و همه كسانی است كه توسط این سیستم تحقیر شده اند، از وضعیت جهان و آینده بشریت به خشم آمده اند. از همه شان می خواهم كه به طور جدی به این انقلاب بپیوندند. به تارنمای revcom.us مراجعه كنید و نشریه انقلاب را مطالعه كنید. حزب ما در آنجا نیاز به انقلاب را مطرح و اهداف انقلاب را مشخص می كند. به شما می گوید كه برای انقلاب چگونه فعالیت كنید. حزب با خطوط راهنمایی كه به پیش می گذارد می تواند حرکت هزاران نفر را متحد کند و پایه ای برای رهبری میلیون ها نفر در زمانی كه وقتش برسد به وجود آورد. این ها خطوط راهنمای مبارزه علیه بی عدالتی های این سیستم و آموختن در جریان نبرد، گسترش و تعمیق جنبش ما برای انقلاب، آماده سازی افکار و سازماندهی نیروها برای انقلاب در محلات و مدارس است. این برای مردمی است که نیاز دارند بدانند چگونه می توانند به این انقلاب بپیوندند. این كمكی است به تسریع اوضاع و آماده شدن برای زمانی كه میلیون ها نفر می توانند به منظور انقلاب رهبری شوند و شانس واقعی برای پیروز شدن داشته باشند.

این حرف ها شوخی نیست. این فقط «ایده ای بزرگ اما روی هوا» در یک جهان واقعی نیست. این ها واقعیت است و می تواند با شیوه و رفتار علمی به اجرا در آید. می تواند با لذت تلاش برای نابودی جهانی كه تجسم روزمرۀ رنج و جنون است عملی شود. می تواند ابعاد نوینی از ظرفیت نوع بشر را در برابر مردم بگشاید تا دیگر جامعه به فقیر و غنی، ارباب و برده، حاكم و محکوم تقسیم نشود. دیگر جنگ و کشتار یکدیگر در کار نباشد. و جای این ها را نبرد مشترك برای سعادت همگانی بگیرد. دیگر انهدام کرۀ ارض را شاهد نباشیم و مردم به عنوان حافظان زمین عمل کنند. این كمونیسم است. هدف انقلاب ما و آینده ای که ما برای جوانان، برای کل نوع بشر، ترسیم می کنیم. این امر واقعا ارزشش را دارد که در راهش جان خود را فدا کنیم.

این باب آواكیان است با پیام انقلاب. چالش این است. رهبری اینجاست. چیزی كه بدان نیاز است شمایید.

 

 

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 فراخوانی برای انقلاب
 در تاريخ
 2014-01-29
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در