Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 مسئله ی ملی   سه-شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ می ۲۰۱۹                    
 
درود بيكران بر مردم مبارز كردستان

درود بیكران بر مردم مبارز كردستان!

 

 

مردم مبارز كردستان!

 

شما بار دیگر به میدان آمده اید؛ با جسارت و دلاوری!

این بار در شمار وسیع به میدان آمده اید، با گامهایی آهنین و با عزم و اراده ای استوار!

اقدام شما به اعتصاب سراسری، پاسخی بود به جنايتكاران حاكم كه بزدلانه پنج تن از فرزندان مان را به قتل رساندند.

 

درود بر معلمان، استادان، دانش آموزان و دانشجویانی كه پرچم آگاهی و آزادیخواهی فرزاد كمانگر را برافراشتند!

درود بر زنانی كه یاد شیرین علم هولی را گرامی داشتند!

درود بر كارگران و زحمتكشانی كه بر آتش خشم علی حیدریان دمیدند!

درود بر جوانانی كه شور انقلابی فرهاد وكیلی را به نمایش در آوردند!

درود بر كاركنان بخش دولتی و خصوصی كه ظلمی كه بر مهدی اسلامیان روا داشته شد را بی پاسخ نگذاشتند!

درود بر آن زن نانوایی كه از  لقمه نان فرزندان یتیم خود زد تا با اعتصاب همراهی كند!

درود بر آن شیر فروش زحمتشكی كه از درآمد ناچیزش گذشت تا به اعتصاب یاری رساند!

درود بر مردم مبارز کامیاران، مریوان، سنندج، بوكان، بانه، سقز، مهاباد و همه شهرها و روستاهای كردستان كه تهدید و ارعاب دشمن را به هیچ گرفتند!

 

اعتصاب شما بار دیگر به دشمن نشان داد كه با خلقی مبارز و آگاه روبروست. خلقی كه تشنه رهائی از ستم ملی و مذهبی، طبقاتی و جنسیتی است.  شما با اعتصاب خود نشان دادید كه شعله مبارزه در كردستان خاموش ناپذیر است و هر آن می تواند زبانه گیرد و تباهی و ستم را بسوزاند.

رژیم تلاش زیادی به كار برد تا مانع این اعتصاب سراسری شود. انفراد و بی پایگی اش آن چنان عیان بود كه تكرار  طرحهایی كه برای 22 بهمن سال گذشته در تهران بكار برد به مضحكه ای در سنندج بدل شد. اعلان 222 جایزه نفیس و نقدی و جنسی به مناسبت فاصله زمانی از روزی كه خامنه ای از سنندج دیدار كرد، پركاهی بود در توفان اراده مردم. این ترفند مسخره فقط چند صد نفر از عوامل رژیم را به گرد خود آورد. طي سي سال گذشته رژیم بارها به مناسبت های دولتی به مردم فشار می آورد كه بازارها را ببندند، اما كسی تبعیت نمی كرد. ولی این بار علیرغم تهدید و قلدری نتوانست مانع از بستن مغازه ها شود.

پس از سی سال همبستگی سراسری مردم كردستان بی نظیر بود. این اعتصاب بیان دور جدیدی از بپاخیزی توده های كرد است. بیان روحیه مبارزاتی جدیدی است كه در میان اقشار و طبقات مختلف كردستان شكل گرفته است.

این امر دریچه جدیدی در برابر خیزش سراسری مردم ایران گشوده است. جنبش انقلابی در كردستان نه تنها خار چشم گردانندگان جمهوری اسلامی است، بلكه امتیازي برجسته و نقطه قوتي بزرگ برای مردم ایران می باشد. خلقی كه  دهسال در مقابل جمهوری اسلامی مقاومت مسلحانه كرده، از تجربه غنی مبارزاتی و از آگاهی سیاسی بالایی برخوردار بوده، از نزدیك فواید مبارزه متشكل و رزمنده را مشاهده كرده، می تواند بار دیگر پرچمدار انقلاب در ایران شود. این جنبش انقلابی خلق كرد بود كه در دوران انقلاب 57 از سنت های مذهبی دوری جست، مبارزات عادلانه اش نقش مهمی در افشای ماهیت ارتجاعی خمینی داشت و تنها منطقه ای در ایران بود كه انقلاب توانست از عمق و دوام بیشتری برخوردار شود.

امروزه نیز مبارزه مردم كردستان می تواند نقش مهمی در قطبی كردن مجدد خیزش سراسری داشته باشد. كردستان  از نظر سیاسی چشم اسفندیار رهبران موج سبز است. چرا  كه ستم ملی یك ركن مهم ماشین دولتی ارتجاعی است كه رهبران موج سبز برای ترمیم و اصلاح آن به میدان آمده اند. اهمیت جنبش كردستان در این است كه می تواند چشم  بسیاری از زنان و جوانان مبارزی كه نسبت به موج سبز متوهم اند را باز كند و مردم را در سراسر ایران یاری دهد كه مبارزه شان را بر پایه صحیح به پیش برند: بر پایه منافع اكثریت ستمدیدگان جامعه نه منافع این یا آن جناح حكومتی.

مردم سراسر ایران نه تنها باید به فعالانه از مبارزات مردم كرد حمايت كنندبلكه باید از تجارب انقلابی این خلق مبارز نيز بیاموزند. باید از نگاه و برخورد  شوونیستی گسست كنند و نقش پیشروی این خلق و خلاقیتهای مبارزاتی اش را برسمیت شناسند و بكار گیرند.

با اعتصاب سراسری 23 اردیبهشت، مردم كردستان دستاورد سیاسی مهمی كسب كرده اند. نه تنها باید تلاشی همه جانبه به كار برد تا این دستاورد از عمق و گسترش بیشتری برخوردار شود بلكه باید مانع از آن شد كه نیروهای طبقاتی سازشكار و تسلیم طلب و مدافع ناسیونالیسم ارتجاعی از این دستاورد برای شراكت در ائتلافات بورژوایی سود جویند. كسانی كه می خواهند به مردم كردستان حقنه كنند كه دشمنان دیروز به دوستان امروز بدل شده اند. كسانی كه اعلامیه های موسوی و كروبی در محكومیت اعدامها را «نشانه گامی به جا و مسیری درست برای جلب اعتماد مردم كردستان» می دانند و عوامفریبی ها رهبران موج سبز حول چند و چون قضاوت را به عنوان همدردی با مبارزه مردم كرد جا می زنند. قوه قضائیه ای كه توسط همین اصلاح طلبان بنیان نهاده شد و شمشیر «عدالت اش» تاریخا با خون ريزي از پيكر خلق كرد تيز شد. ملتی كه از نظر رهبران موج سبز هنوز قوم محسوب می شود و آنان نیز مانند مردم دیگر نقاط ایران لایق «جمهوری اسلامی نه یك كلمه بهتر نه یك كلمه بیشتر» هستند.

 

مردم مبارز كردستان، روشنفكران مترقی و كمونیستهای انقلابی!

مسولیت بزرگی بر عهده شماست. شما می توانید  پرچمدار انقلاب دمكراتیك نوین و سوسیالیستی در این منطقه حساس از جهان باشید و آینده نوینی را برای بشریت رقم زنید.  بیشك دور نوین مبارزات، وظایف جدیدی بر عهده همگی ما گذشته است. روزهای خاطره آفرین و با شكوه دیگری در راهند. جانفشانی ها و قهرمانی های زیادی باید از خود نشان دهیم. با دشمنی غدار روبروئیم كه برخورد قهری با وی اجتناب ناپذیر است. تدارك پیروزمند این نبرد تلاش و سختكوشی بسیاری از ما می طلبد. اینكه مبارزات ما این بار به پیروزی و رهایی كامل دست یابد منوط به آن است كه از تجارب مثبت و منفی مبارزه در كردستان – در زمینه های سیاسی و نظامی - بیاموزیم، فراتر از آن از تجارب مثبت و منفی موج اول انقلاب های پرولتری – از كمون پاریس تا انقلاب اكتبر روسيه تا انقلاب فرهنگی در چین - درس گیریم و با تكیه به آن درسها راه پیروزی را هموار كنیم. اینكه موج جدید مبارزات مردم بشارتگر مرحله دوم انقلاب پرولتری شود یا خیر؟ بستگی به تلاش كمونیستهای انقلابی دارد كه  با تكیه به سنتز نوینی از علم انقلاب نقش پیشاهنگی خود را ایفا كنند و طبقه كارگر، ملل ستمدیده، زنان و جوانان را حول اهداف عالی و انترناسيوناليستي متحد كرده و به پیروزی دست یابند.

 

 

حزب كمونيست ايران (ماركسيست _ لنينيست _ مائوئيست)

 24 ارديبهشت 1389

آدرس تارنماwww.sarbedaran.org

آدرس پستيpostfach 900211, 51112 koln, Germany

پست الكترونيك[email protected]

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 درود بیكران بر مردم مبارز كردستان!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)
 در تاريخ
 2010-05-14
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در